INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前延塚 知道 ( のぶつか ともみち, Tomomichi Nobutsuka ) 著 (大谷大学教授)
タイトル『教行信証』の核心
タイトル読みきょうぎょうしんしょうのかくしん
サブタイトル
タイトル(欧文)The Core of the Kyōgyōshinshō
サブタイトル(欧文)
該当ページ45-65(R)
媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 SHINRAN KYOGAKU The Otani Journal of Shin Buddhism
通号 102
ISSN 0583-0567
編者 大谷大学真宗学会
発行日2014-03-16
発行者親鸞教学編集部
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 真宗学 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 親鸞 (人物) 日本仏教 (分野) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
 人物  親鸞 明恵 善導 法然 曇鸞 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 華厳宗 (分野) 日本 (地域) 親鸞 (人物) 明慧 (人物) 高弁 (人物) 摧邪輪 (文献) 道綽 (人物) 源信 (人物) 観経疏 (文献) 浄土宗 (分野) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 天親 (人物)
 文献  教行信証 摧邪輪 選択集 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 明恵 (人物) 教行信証 (文献) 選択本願念仏集 (文献) 菩提心 (術語) 摧邪輪荘厳記 (文献) 興福寺奏状 (文献) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 逆修説法 (文献)
 術語  称名念仏 本願力回向 正信偈 本願 (術語) 選択 (術語) 南無阿弥陀仏 (術語) 菩提心 (術語) 阿弥陀仏 (術語) 念仏 (術語) 浄土 (術語) (術語) 教行信証 (文献) 信心 (術語) 選択本願 (術語) 唯除の文 (術語) 浄土文類聚鈔 (文献) 転識得智 (術語) 回向 (術語) 選択往生 (術語) 専修念仏 (術語) 往生論註 (文献) 依経段 (術語) 親鸞 (術語) 憶念 (術語) 和讃 (文献) 和讃 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage