INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前三桐 慈海 ( みつぎり じかい, Jikai Mitsugiri ) 著 ()
タイトル宗祖と菩薩道
タイトル読みしゅうそとぼさつどう
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ169-170(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 31
特集・テーマ 親鸞と現代―『教行信証』の課題―(Shinran and the Present Age: The Problems of the Kyōgyōshinshō)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2010-06-30
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  親鸞 龍樹 世親 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 仏教学 (分野) 鳩摩羅什 (人物) 大乗仏教 (分野) ナーガールジュナ (人物) 中論 (文献) 世親 (人物) インド仏教 (分野) 無著 (人物) 安慧 (人物) 倶舎論 (文献) 唯識 (分野) 衆賢 (人物)
 文献  教行信証 十住毘婆沙論 浄土論 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 大智度論 (文献) 竜樹 (人物) インド仏教 (分野) 教行信証 (文献) 龍樹 (人物) 十地経 (文献) 往生論註 (文献) 曇鸞 (人物) 無量寿経 (文献) 論註 (文献) 安楽集 (文献)
 術語  菩薩道 無生法忍 般舟三昧 念仏三昧 方便 (術語) 大乗 (術語) 法華経 (文献) 十地経 (文献) 声聞道 (術語) 真俗二諦 (術語) 大乗荘厳経論 (文献) 捨身 (術語) 仏塔信仰 (術語) 無量寿経 (文献) 不退転 (術語) 仏教認識論 (術語) anutpattikadharmakṣānti (術語) 十地 (術語) 三智 (術語) 不二論 (術語) 般舟三昧経 (文献) 見仏 (術語) 念仏 (術語) 念仏三昧 (術語) 念仏結社 (術語) 仏立三昧 (術語) 初歓喜地 (術語) 観仏三昧 (術語) 往生 (術語) 三昧 (術語) 華厳経 (文献) 観念法門 (文献) 口称念仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage