INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前三田 全信 ( さんだ ぜんしん, Zenshin Sanda ) 著 ()
タイトル「知恩伝」の再吟味
タイトル読みちおんでんのさいぎんみ
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ96-97(R)
媒体名 佛教文化研究
媒体名欧文 STUDIES IN BUDDHISM AND BUDDHIST CIVILIZATION (BUKKYŌ BUNKA KENKYŪ)
通号 9
ISSN ----
ISBN ----
編者 佛教文化研究所
発行日1960-03-31
発行者佛教文化研究所
発行地京都
本文あり
INBUDS IDIB00068165A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  浄土宗 日本仏教 (分野) 法然 (人物) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 浄土真宗 (分野) 浄土教 (分野) 仏教史 (分野) 江戸時代 (時代)
 人物  法然 義山 智心 了恵 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 円月 (人物) 法然 (人物) 了慧 (人物) 良忠 (人物) 玄智 (人物) 道隠 (人物) 漢語灯録 (文献) 知恩伝 (文献) 義山 (人物) 源空 (人物) 礼阿 (人物) 円淋 (人物) 慶信 (人物) 惟賢 (人物)
 文献  源空上人伝 知恩伝 十巻伝 四十八巻伝 法然上人史伝文献史 (文献) 京都三流 (術語) 法然上人伝 (術語) 智心 (人物) 望西楼了恵 (人物) 法然 (人物) 法然上人伝 (文献) 高瀬承厳 (人物) 黒谷源空上人伝 (文献) 四十八巻伝 (文献) 深草抄 (文献) 十三歳登山 (術語) 拾遺古徳伝絵 (文献) 伝法絵詞 (文献) 漢文体 (術語) 選択集 (文献) 法然上人伝記 (文献) 往生要集 (文献) 九巻伝 (文献) 浄土宗 (分野) 西方指南抄 (文献) 十巻伝 (文献)
 術語  再吟味 法然伝 九巻伝 如本伝 聖道権実論 (術語) 法然 (人物) 比叡山 (術語) 名号 (術語) 三昧発得 (術語) 往生寺略縁起 (文献) 出版文化 (術語) 専修念仏者 (術語) 絵詞伝 (術語) 四十八巻伝 (術語) 浄華院 (術語) 雑談集 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage