INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前神田 喜一郎 ( かんだ きいちろう, Kiichiro Kanda ) 著 (前京都国立博物館館長)
タイトル中国の禅と書画
タイトル読みちゅうごくのぜんとしょが
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ32-47(R)
媒体名 禅と文化 / 講座禅
媒体名欧文 ----
通号 5
ISSN ----
ISBN ----
編者 西谷啓治
発行日1968-01-15
発行者筑摩書房
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00163683A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   中国仏教 禅宗 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 仏教 (分野)
  人物   蘇東坡 圜悟克勤 大慧宗杲 無準師範 張即之 道教 (分野) 南泉普願 (人物) 夢窓疎石 (人物) 南陽恵忠 (人物) 平田篤胤 (人物) 解体新書 (文献) 道元 (人物) 香厳智閑 (人物) 禅宗 (分野) 雪竇重顕 (人物) 圜悟仏果禅師語録 (文献) 碧巌録 (文献) 五祖法演 (人物) 正法眼蔵 (文献) 俊芿 (人物) 宏智正覚 (人物) 中国禅宗 (分野) 朱子 (人物) (分野) 栄西 (人物) 円爾 (人物) 黄龍慧南 (人物) 虚堂智愚 (人物) 仏鑑禅師語録 (文献) 瞎堂慧遠 (人物) 仏祖宗派総図 (文献) 陸游 (人物) 趙孟頫 (人物)
  文献   碧巌録 無門関 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 従容録 (文献) 正法眼蔵 (文献) 臨済録 (文献) 雪竇重顕 (人物) 祖堂集 (文献) 雲門広録 (文献)
  術語   禅書道 頂相 禅画 寒山拾得 詩禅一致 尺牘 真面目 (術語) 庭園 (術語) 禅宗肖像画 (術語) 大和絵 (術語) 称名寺律祖像 (術語) 無縫塔 (術語) 天童如浄禅師頂相 (文献) 焼け和尚 (術語) 宗教絵画 (術語) 視覚伝達 (術語) 新様 (術語) 水墨画 (術語) 石門題跋 (文献) 禅宗絵画 (術語) 妙心寺退蔵院 (術語) 五行説 (術語) 寒山詩 (文献) 東大寺 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage