INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前安冨 信哉 ( やすとみ しんや, Shinya Yasutomi ) 著 ()
タイトル『願生者と今』
タイトル読みがんしょうしゃといま
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ377-380
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 Journal of Indian and Buddhist Studies
通号 47
24
1
特集・テーマ 大谷大学における第二十六回学術大会紀要(一)
編者 宮本正尊
発行日1975-12-25
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   浄土教 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 日本 (地域) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
  文献   教行信証 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献)
  術語   時間論 願生者 願生心 正法眼蔵 (文献) 有時 (術語) 中論 (文献) 存在論 (術語) 三世 (術語) 空間論 (術語) 教行信証 (文献) 経歴 (術語) (術語) 往生伝 (術語) 書承 (術語) 僧伽的人間 (術語) 絶対危機 (術語) 宗教体験 (術語) 三輩 (術語) 発菩提心 (術語) 菩提心 (術語) 三心 (術語) 本願念仏 (術語) 金剛心 (術語) 還相菩薩 (術語) 法蔵菩薩 (術語) 宗教 (術語) 施戒 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage