INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前梶谷 宗忍 ( かじや そうにん, Sonin Kajiya ) 著 (相国寺僧堂師家)
タイトル公案の組織
タイトル読みこうあんのそしき
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ263-270(R)
媒体名 禅の古典 日本 / 講座禅
媒体名欧文 ----
通号 7
ISSN ----
ISBN ----
編者 西谷啓治
発行日1968-06-20
発行者筑摩書房
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00164691A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 中国 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   日本仏教 中国仏教 禅宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 中国 (地域) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 道元 (人物) 仏教 (分野)
  人物   円爾 白隠 洞山良价 盤珪永琢 百丈懐海 栄西 (人物) 道元 (人物) 蘭渓道隆 (人物) 無住 (人物) 凝然 (人物) 栄朝 (人物) 無準師範 (人物) 無門慧開 (人物) 禅宗 (分野) 臨済宗 (分野) 日本仏教 (分野) 夜船閑話 (文献) 鈴木正三 (人物) 臨済 (人物) 荊叢毒蘂 (文献) 曹山本寂 (人物) 潙山霊祐 (人物) 曹洞宗学 (分野) 曹洞宗 (分野) 永明延寿 (人物) 曹洞禅 (分野) 宏智正覚 (人物) 鈴木大拙 (人物) 天桂伝尊 (人物) 盤珪 (人物) 道者超元 (人物) 白隠慧鶴 (人物) 全集本 (文献) 天桂禅師 (人物) 馬祖道一 (人物) 百丈清規 (文献) 中国禅宗 (分野) 百丈 (人物) 馬祖 (人物)
  文献   臨済録 人天眼目 正法眼蔵 (文献) 祖堂集 (文献) 碧巌録 (文献) 六祖壇経 (文献) 臨済 (人物) 歎異抄 (文献) 臨済義玄 (人物) 伝心法要 (文献) 洞上古轍 (文献) 宗門円相集 (文献) 従容録 (文献) 永平正法眼蔵 (文献) 雲門録 (文献) 五家 (術語) 高麗仏籍集佚 (文献) 禅林類聚 (文献)
  術語   機関 五位 四料揀 向上 十重禁 難透 ( 難解 ) 理致 (術語) 向上 (術語) 宏智八句 (術語) 提唱 (術語) 五家 (術語) 応赴義 (術語) 応対義 (術語) 韶碩 (人物) 五蘊 (術語) 法華・華厳 (術語) 不立文字 (術語) 血脈 (術語) 六即義 (術語) 仏経 (文献) 公案 (術語) 大般涅槃経 (文献) 臨済の自覚 (術語) 機関 (術語) 見性 (術語) 大悟 (術語) 些子 (術語) 心続生 (術語) 向下 (術語) 安楽集 (文献) 三重の念仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage