INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前朝岡 知宏 ( あさおか ともひろ, Tomohiro Asaoka ) 著 ()
タイトル永観の仏身仏土観
タイトル読みようかんのぶっしんぶつどかん
サブタイトル『往生拾因』「第八因」の『安楽集』引用箇所を中心に
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ93-99(R)
媒体名 佛教論叢
媒体名欧文 BUKKYO RONSO THE REVIEW OF BUDDHISM
通号 55
ISSN 0287-1165
編者 浄土宗
発行日2011-03-25
発行者浄土宗
発行地東京
本文あり
INBUDS IDIB:00111316


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安後期 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 鎌倉初期 (時代) 天台宗 (分野) 越後 (地域) 太宰府 (地域) 岡崎遺跡 (地域)
 分野  日本仏教 浄土教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
 人物  永観 吉蔵 源信 (人物) 珍海 (人物) 浄土教 (分野) 法然 (人物) 往生拾因 (文献) 善導 (人物) 往生要集 (文献) 吉蔵 (人物) 三論宗 (分野) 智顗 (人物) 中国仏教 (分野) 慧遠 (人物) 三論教学 (分野) 法雲 (人物) 法華経 (文献) 慧均 (人物)
 文献  往生拾因 安楽集 観無量寿経義疏 往生要集 (文献) 永観 (人物) 決定往生集 (文献) 珍海 (人物) 善導 (人物) 往生講式 (文献) 南都浄土教 (術語) 選択集 (文献) 道綽 (人物) 往生論註 (文献) 観経疏 (文献) 浄土論 (文献) 曇鸞 (人物) 教行信証 (文献) 観無量寿経 (文献) 無量寿経義疏 (文献) 吉蔵 (人物) 観無量寿仏経疏 (文献) 元照 (人物) 慧遠 (人物) 仏説観無量寿仏経疏 (文献)
 術語  仏身論 念仏三昧 仏土 渡河着脱 念仏宗 念仏生身 三身説 (術語) 法身 (術語) 親鸞 (人物) 阿弥陀仏 (術語) 三身 (術語) 報身 (術語) 二身説 (術語) 宝性論 (文献) 観仏三昧 (術語) 見仏 (術語) 往生 (術語) 三昧 (術語) 華厳経 (文献) 観念法門 (文献) 口称念仏 (術語) 念仏 (術語) 仏身 (術語) 自然法爾 (術語) 念仏三昧 (術語) 維摩経義疏 (文献) 法性海 (術語) 維摩経文疏 (文献) 報土 (術語) 本願 (術語) 仏土 (術語) 念仏宗 (術語) 永観 (人物) 時宗 (術語) 五重相伝 (術語) 大乗義章 (文献) 七箇条制誡 (文献) 浄土宗教団 (術語) 渡河着脱 (術語) 念仏生身 (術語) 応身観 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage