INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前藤田 文哲 ( ふじた ぶんてつ, Buntetsu Fujita ) 著 ()
タイトル立正安国の名義
タイトル読みりっしょうあんこくのみょうぎ
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ11-13(R)
媒体名 大崎学報
媒体名欧文 Journal of Nichiren Buddhist Studies
通号 20
ISSN 02891174
発行日1911-12-10
発行者日蓮宗大学同窓会
発行地東京
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉 近代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 日本中世仏教 (分野) 浄土教 (分野) 真宗 (分野) 浄土真宗 (分野) 平安 (時代) 室町 (時代) 現代 (時代) 仏教 (分野) 宗教学 (分野) 近代仏教 (分野) インド (地域)
 分野  鎌倉仏教 日蓮宗 日蓮 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 法然 (人物) 道元 (人物) 浄土教 (分野) 親鸞 (人物) 日蓮宗 (分野) 日本 (地域) 天台宗 (分野) 望月歓厚 (人物) 坂本日深 (人物) 日蓮教学 (分野)
 人物  日蓮 王陽明 日蓮宗 (分野) 日本仏教 (分野) 法華経 (文献) 鎌倉仏教 (分野) 日蓮教学 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 道元 (人物) 陽明学 (分野) 朱子語類 (文献) 竹内好 (人物) 陸象山 (人物) 性理学 (術語) 朱子 (人物) 魯迅 (人物) 了庵桂悟禅師 (人物)
 文献  立正安国論 法華経 日蓮 (人物) 守護国家論 (文献) 法華経 (文献) 観心本尊抄 (文献) 開目抄 (文献) 撰時抄 (文献) 選択集 (文献) 法然 (人物) インド仏教 (分野) 涅槃経 (文献) 華厳経 (文献) 大乗仏教 (分野) 維摩経 (文献) 般若経 (文献) 正法眼蔵 (文献)
 術語  立正安国 本尊 題目 寂光土 本門戒壇 (術語) 霊山浄土 (術語) 立正安国論 (文献) 王法 (術語) 折伏 (術語) 三徳偈 (術語) 宗門教育 (術語) 事檀論 (術語) 日蓮 (人物) 題目 (術語) 曼荼羅 (術語) 観心本尊抄 (文献) 三大秘法 (術語) 名号 (術語) 法華経 (文献) 日蓮宗 (分野) 本尊 (術語) 一念三千 (術語) 念仏 (術語) 戒壇 (術語) 南妙法蓮華経 (術語) 廻向門 (術語) 無量寿経論 (文献) 国柱会 (術語) 宗教的死生観 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage