INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前菊地 勇次郎 ( きくち ゆうじろう, Yujiro Kikuchi ) 著 (東京大学教授)
タイトル〈仏教史手帖〉重願房宗源
タイトル読みぶっきょうしてちょうじゅうがんぼうそうげん
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ22-25
媒体名 仏教史研究
通号 10
編者 櫛田良洪
発行日1976-05-10
発行者日本仏教史学会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00039534A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安時代 鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野)
 分野  浄土教 浄土宗 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 日本 (地域) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 浄土教 (分野) 江戸時代 (時代) 仏教史 (分野)
 人物  宗源 無住 良忠 法然 後陽成天皇 (人物) 無住 (人物) 隆真 (人物) 俊範 (人物) 浄土宗 (分野) 日本仏教 (分野) 沙石集 (文献) 法然 (人物) 叡尊 (人物) 仏教文学 (分野) 道元 (人物) 雑談集 (文献) 日蓮 (人物) 円爾 (人物) 聖光 (人物) 善導 (人物) 弁長 (人物) 浄土教 (分野) 親鸞 (人物) 長西 (人物) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野)
 文献  法水分流記 明義進行集 法然上人行状絵詞 一言法談 決答授手印疑問鈔 吉水法流記 (文献) 法然 (人物) 選択密要決 (文献) 尭恵 (人物) 吾妻鏡 (文献) 七箇条の起請文 (文献) 群疑論 (文献) 七箇条起請文 (文献) 四十八巻伝 (文献) 聖覚 (人物) 歎異抄 (文献) 愚管抄 (文献) 三帖和讃 (文献) 慈円 (人物) 極楽浄土宗義 (文献) 顕選択 (文献) 一言法談 (文献) 明義進行集 (文献) 法然上人行状絵詞 (文献) 決答授手印疑問鈔 (文献) 光明寺 (術語) 信機信法 (術語) 専修念仏 (術語) 聖冏 (人物) 良遍 (人物)
 術語  専修念仏 鎮西義 神祇不拝 (術語) 選択集 (文献) 末法思想 (術語) 親鸞 (人物) 浄土門 (術語) 別時念仏 (術語) 観経疏 (文献) 三昧発得 (術語) 教行信証 (文献) 三福 (術語) 諸行本願義 (術語) 専修念仏 (術語) 船木禅門 (文献) 談義 (術語) 教学論争 (術語) 鏡の御影

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage