INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前堤 玄立 ( つつみ げんりゅう, Genryu Tsutsumi ) 著 ()
タイトル宗祖の現世利益観
タイトル読みしゅうそのげんぜりやくかん
サブタイトル
タイトル(欧文)Shinran Shonin's View on ”Genze-riyaku” (Benefits the Bebievers Receive in the World)
サブタイトル(欧文)
該当ページ55-64
媒体名 真宗研究:真宗連合学会研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 6
ISSN 0289-0911
編者 名畑応順
発行日1961-09-30
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  現代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 仏教 (分野) 仏教学 (分野) 宗教学 (分野) 浄土真宗 (分野) インド (地域) 近代 (時代)
 分野  日本仏教 浄土教 教義学 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 文献学 (分野) 鎌倉 (時代) 蓮如 (人物) 曽我量深 (人物)
 人物  親鸞 法然 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 源信 (人物)
 文献  愚禿鈔 般舟讃 教行信証 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 末灯鈔 (文献) 選択集 (文献) 歎異抄 (文献) 浄土文類聚鈔 (文献) 論註 (文献) 教行証文類 (文献) 法事讃 (文献) 往生礼讃 (文献) 観経疏 (文献) 観念法門 (文献) 善導 (人物) 愚禿鈔 (文献) 観仏三昧 (術語) 法然 (人物) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 浄土論註 (文献)
 術語  現世利益 呪術的 世を厭う 現生十益 化土 念仏 (術語) 祖先崇拝 (術語) 現生十益 (術語) 祈り (術語) 平生業成 (術語) 即身成仏 (術語) 観音信仰 (術語) 現世利益和讃 (文献) 現世利益 (術語) 世を厭う (術語) ナート崇拝 (術語) 呪術的 (術語) 現生正定聚 (術語) 心光常護益 (術語) 信心正因 (術語) 入正定聚 (術語) 信巻 (文献) 真実信心 (術語) 浄土和讃 (文献) 報土 (術語) 浄土 (術語) 往生 (術語) 正像末和讃 (文献) 懈慢界 (術語) 化身 (術語) 親鸞 (人物) 仮土 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage