INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前伊藤 丈 ( いとう つかさ, Tsukasa Ito ) 著 (大正大学綜合仏教研究所研究員)
タイトル六朝漢語語法考
タイトル読みりくちょうかんごごほうこう
サブタイトル完了体「~了」
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ435-450
媒体名 天台思想と東アジア文化の研究:塩入良道先生追悼論文集
媒体名欧文 ----
ISBN 4-7963-0069-4
編者 塩入良道先生追悼論文集刊行会
発行日1991-12-16
発行者山喜房仏書林
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00045047A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  古代 インド (地域) 日本 (地域) 宗教 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域) インド仏教 (分野) 中世 (時代) 日本仏教 (分野)
 分野  宗教 中国仏教 仏教 (分野) 古代 (時代) 日本仏教 (分野) 現代 (時代) 日本 (地域) 中国仏教 (分野) インド仏教 (分野) 民俗 (分野) 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 華厳宗 (分野)
 人物  康僧会 竺法 僧伽提婆 曇無讖 康孟詳 慧覚 支謙 (人物) 出三蔵記集 (文献) 六度集経 (文献) 仏教 (分野) 玄高 (人物) 高僧伝 (文献) 一然 (人物) 義浄 (人物) 呉康僧会 (人物) 僧伽提婆 (人物) 曇摩難提 (人物) 求那跋陀羅 (人物) 増一阿含経 (文献) 増壱阿含経 (文献) 中阿含経 (文献) 曇無讖 (人物) 妙法蓮華経疏 (文献) 中国仏教 (分野) 法顕 (人物) 涅槃経 (文献) 仏教学 (分野) 鳩摩羅什 (人物) 求那跋摩 (人物) 大乗仏教 (分野) 悲華経 (文献) 慧覚 (人物) 修行本起経 (文献) 友謙 (人物) 竺大力 (人物) 竺仏念 (人物) 僧肇 (人物) 慧布 (人物) 康孟詳 (人物)
 文献  六度集経 普曜経 中阿含経 悲華経 賢愚経 大智度論 (文献) 雑宝蔵経 (文献) ジャータカ (文献) 本生経 (文献) 今昔物語集 (文献) 法苑珠林 (文献) 康僧会 (人物) 増一阿含 (文献) 方広大荘厳経 (文献) rGyacherrolpa (文献) Lalitavistara (文献) 太子瑞応本起経 (文献) 仏本行経 (文献) 仏本行集経 (文献) 竺法護 (人物) 瑞応本起経 (文献) 雑阿含経 (文献) 増一阿含経 (文献) 長阿含経 (文献) 釈尊 (人物) 四分律 (文献) 倶舎論 (文献) 根本説一切有部毘奈耶破僧事 (文献) 原始仏教 (分野) 無量寿経 (文献) Karuṇāpuṇḍarīka (文献) インド仏教 (分野) 曇無讖 (人物) 大乗仏教 (分野) 法華経 (文献) 正法眼蔵 (文献) 大乗悲分陀利経 (文献) 撰集百縁経 (文献) 大方便仏報恩経 (文献) 菩薩本生鬘論 (文献) 慧朗 (人物) 過去現在因果経 (文献) 月光菩薩経 (文献) 出曜経 (文献)
 術語  仏典漢訳 賢愚経 (文献) 初期般若経 (術語) 鳩摩羅什 (人物) 格義仏教 (術語) 五失本 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage