INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前伊藤 丈 ( いとう つかさ, Tsukasa Ito ) 著 (大正大学綜合仏教研究所研究員)
タイトル六朝漢語語法考
タイトル読みりくちょうかんごごほうこう
サブタイトル完了体「~了」
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ435-450
媒体名 天台思想と東アジア文化の研究:塩入良道先生追悼論文集
媒体名欧文 ----
ISBN 4-7963-0069-4
編者 塩入良道先生追悼論文集刊行会
発行日1991-12-16
発行者山喜房仏書林
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00045047A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  古代 インド (地域) 日本 (地域) 宗教 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域) インド仏教 (分野) 中世 (時代) 日本仏教 (分野)
 分野  宗教 中国仏教 仏教 (分野) 古代 (時代) 日本仏教 (分野) 現代 (時代) 日本 (地域) 中国仏教 (分野) インド仏教 (分野) 民俗 (分野) 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 華厳宗 (分野)
 人物  康僧会 竺法 僧伽提婆 曇無讖 康孟詳 慧覚 支謙 (人物) 六度集経 (文献) 出三蔵記集 (文献) 仏教 (分野) 仏教美術 (分野) 玄高 (人物) 義浄 (人物) 安世高 (人物) 呉康僧会 (人物) 僧伽提婆 (人物) 曇摩難提 (人物) 求那跋陀羅 (人物) 増一阿含経 (文献) 増壱阿含経 (文献) 鳩摩羅什 (人物) 妙法蓮華経疏 (文献) 帛尸梨密多羅 (人物) 法顕 (人物) 中国仏教 (分野) 涅槃経 (文献) 仏教学 (分野) 大乗仏教 (分野) 求那跋摩 (人物) 悲華経 (文献) 曇無讖 (人物) 慧覚 (人物) 竺大力 (人物) 修行本起経 (文献) 竺仏念 (人物) 友謙 (人物) 慧布 (人物) 僧肇 (人物) 康孟詳 (人物)
 文献  六度集経 普曜経 中阿含経 悲華経 賢愚経 雑宝蔵経 (文献) ジャータカ (文献) 大智度論 (文献) 康僧会 (人物) 法苑珠林 (文献) 増一阿含 (文献) 本生経 (文献) 今昔物語集 (文献) 方広大荘厳経 (文献) rGyacherrolpa (文献) Lalitavistara (文献) 太子瑞応本起経 (文献) 仏本行経 (文献) 仏本行集経 (文献) 竺法護 (人物) 経典成立論 (分野) 雑阿含経 (文献) 増一阿含経 (文献) 長阿含経 (文献) 倶舎論 (文献) スッタニパータ (文献) 原始仏教 (分野) 起世経 (文献) 四分律 (文献) 無量寿経 (文献) インド仏教 (分野) Karuṇāpuṇḍarīka (文献) 大乗悲分陀利経 (文献) 法華経 (文献) 曇無讖 (人物) 正法眼蔵 (文献) 大乗仏教 (分野) 撰集百縁経 (文献) 大方便仏報恩経 (文献) 菩薩本生鬘論 (文献) 月光菩薩経 (文献) 過去現在因果経 (文献) 慧朗 (人物)
 術語  仏典漢訳 賢愚経 (文献) 初期般若経 (術語) 五失本 (術語) 鳩摩羅什 (人物) 格義仏教 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage