INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前新井 弘賢 ( あらい こうけん, Koken Arai ) 著 (大正大学綜合仏教研究所研究員/真言宗豊山派総合研究院事相研究所研究員)
タイトル南山進流の『声明集』の系譜
タイトル読みなんざんしんりゅうのしょうみょうしゅうのけいふ
サブタイトル初期本から「康正二年本」まで
タイトル(欧文)The Genealogy of Shomyoshu of the Nanzan-shin School
サブタイトル(欧文)From the early compiled editions to the editions compiled in Kōshō 2
該当ページ145-169(R)
媒体名 豊山教学大会紀要
媒体名欧文 BUZAN KYŌGAKU TAIKAI KIYŌ MEMOIRS OF THE SOCIETY FOR THE BUZAN STUDY
通号 46
ISSN 0388-2500
編者 豊山教学振興会事務局
発行日2018-03-31
発行者豊山教学振興会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00171563A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉期 室町期 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土宗 (分野) 浄土真宗 (分野) 鎌倉仏教 (分野) 文献学 (分野) 海住山寺 (地域) 仏教学 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本禅宗 (分野) 鎌倉期 (時代) 南北朝期 (時代) 南北朝時代 (時代)
 分野  仏教音楽 真言声明 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 声明 (分野) 現代 (時代) 宗教 (分野) 日本現代 (時代) 近代 (時代) 釈尊 (人物)
 人物  覚意 隆然 慈鏡 隆法 日本仏教 (分野) 隆然 (人物) 音楽理論 (分野) 寛光 (人物) 真言宗 (分野) 魚山目録 (文献) 覚意 (人物) 魚山蠆芥集 (文献) 密教 (分野) 公我 (人物) 寛朝 (人物) 長恵 (人物) 声明音階 (分野)
 文献  声明集 魚山蠆芥集 魚山蠆芥集 (文献) 魚山集 (文献) 良玄 (人物) 魚山音階 (術語) 真言宗 (分野) 声明集 (文献) 豊山声明 (術語) 御請来目録 (文献) 伝灯広録 (文献) 明治 (時代) 隆然 (人物) 明治魚山 (文献)
 術語  系譜 南山進流 密教仮名法語 (術語) 阿字 (術語) 戒密綱要 (文献) 台密 (術語) 弾偽褒真鈔 (文献) 血脈譜 (術語) 聖徳太子 (人物) 伝承 (術語) 五音博士 (術語) 智山声明 (術語) 四智梵語 (術語) 声明道 (術語) 呂律 (術語) 声明音楽 (分野) 墨譜 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage