INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前大八木 隆祥 ( おおやぎ りゅうしょう, Ryusho Oyagi ) 著 (大正大学綜合仏教研究所研究員)
タイトル関東に伝来した「弘法大師法」について
タイトル読みかんとうにでんらいしたこうぼうだいしぼうについて
サブタイトル称名寺聖教「弘法大師法」を中心に
タイトル(欧文)A Study on the Manuscripts of the Kōbōdaishi-bō in the Shōmyōji Collection
サブタイトル(欧文)
該当ページ121-146(R)
媒体名 豊山教学大会紀要
媒体名欧文 BUZAN KYŌGAKU TAIKAI KIYŌ MEMOIRS OF THE SOCIETY FOR THE BUZAN STUDY
通号 45
ISSN 0388-2500
編者 豊山教学振興会事務局
発行日2017-03-31
発行者豊山教学振興会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB:00171544


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  関東 鎌倉 称名寺 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 近世 (時代) 平安時代 (時代) 京都 (地域) 三十番神研究 (分野) 日本中世 (時代) 比叡山 (地域) 日本仏教 (分野) 明治時代 (時代) 奈良時代 (時代) 明王院 (地域) 永福寺跡 (地域) 金沢文庫 (地域) 中国 (地域) 安居院 (地域) 横浜市金沢区 (地域) 金沢 (地域)
 時代  中世 鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 仏教 (分野) インド (地域) 鎌倉時代 (時代) 古代 (時代) 近世 (時代) 臨済宗 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野)
 分野  真言教学 日本仏教 (分野) 密教学 (分野) 真言密教 (分野) 真言宗 (分野) 明恵 (人物) 弘法大師 (人物) 華厳学 (分野) 頼宝 (人物)
 人物  空海 弘法大師 元瑜 頼助 寂澄 亮禅 真言宗 (分野) 最澄 (人物) 日本仏教 (分野) 弘法大師 (人物) 密教 (分野) 密教学 (分野) 即身成仏義 (文献) 覚鑁 (人物) 空海 (人物) 伝教大師 (人物) 日本密教 (分野) 大日経 (文献) 不動護摩伝授要意 (文献) 実恵 (人物) 智山書庫所蔵目録 (文献) 頼助 (人物) 信海 (人物) 院助 (人物) 運慶 (人物) 宏教 (人物) 元瑜 (人物) 麻木修平 (人物) 康助 (人物) 根立研介 (人物) 康慶 (人物) 祈親 (人物) 神仏習合 (分野) 定賢 (人物)
 文献  弘法大師法
 術語  金沢文庫 称名寺聖教 称名寺 (術語) 古写本 (術語) 湛睿 (人物) 往生十念 (文献) 明義進行集 (文献) 浄土典籍 (術語) 華厳教学 (術語) 仏名会 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage