INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前藤原 了然 ( ふじわら りょうねん, Ryonen Fujiwara ) 著 ()
タイトル阿弥陀仏論
タイトル読みあみだぶつろん
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ12-16(R)
媒体名 仏教論叢
媒体名欧文 ----
通号 2
ISSN ----
ISBN ----
編者 真野正順
発行日1949-02-25
発行者浄土宗教学院研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB:00162801


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   浄土教 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 日本 (地域) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
  人物   法然 鎮西 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 法然 (人物) 良忠 (人物) 元祖 (人物) 帰命想 (術語) 僧都 (人物) 大毘婆沙論 (文献)
  術語   仰信 解信 報身論 念仏 決定 (術語) 信仰 (術語) 解信 (術語) 疑惑 (術語) 信浄土 (術語) 浄土思想 (術語) 如来蔵思想 (術語) 蓮如上人御一代聞書 (文献) adhimukti (術語) 仰信 (術語) 知識 (術語) 阿弥陀仏観 (術語) 仏身論 (術語) 三身即一 (術語) 往生 (術語) 称名 (術語) 浄土 (術語) (術語) 信心 (術語) 観仏 (術語) 教行信証 (文献) 見仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage