INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前工藤 量導 ( くどう りょうどう, Ryodo Kudo ) 著 (大正大学綜合仏教研究所研究員)
タイトル迦才と廬山慧遠
タイトル読みかさいとろざんえおん
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ95-114(R)
媒体名 淨土學
媒体名欧文 JODO GAKU THE JOURNAL OF PURE LAND STUDIES
通号 48
ISSN 1880-280X
編者 浄土学研究会
発行日2011-06-30
発行者浄土学研究会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00172974A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  唐代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  中国浄土教 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 唐代 (時代) 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 日本浄土教 (分野) 道綽 (人物) (時代)
 人物  迦才 廬山慧遠 道宣 法照 少康 謝霊運 叡法師 劉遺民 道綽 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 浄土論 (文献) 曇鸞 (人物) 元暁 (人物) 懐感 (人物) 安楽集 (文献) 中国仏教 (分野) 鳩摩羅什 (人物) 慧遠 (人物) 大乗大義章 (文献) 道安 (人物) 沙門不敬王者論 (文献) 律宗 (分野) 道世 (人物) 元照 (人物) 続高僧伝 (文献) 四分律行事鈔 (文献) 戒律 (分野) 凝然 (人物) 円仁 (人物) 親鸞 (人物) 慧日 (人物) 慈愍 (人物) 延寿 (人物) 最澄 (人物) 法照 (人物) 女諗 (人物) 文燄 (人物) 迦才 (人物) 恵信尼文書 (文献) 慧厳 (人物) 竺道生 (人物) 僧肇 (人物) 中国 (地域) 曇隆法師 (人物) 維摩経 (文献) 周続之 (人物) 道生 (人物) 広弘明集 (文献)
 文献  浄土論 続高僧伝 梁高僧伝 浄土五会念仏誦経観行儀 瑞応刪伝 浄土往生伝 教行信証 (文献) 浄土論註 (文献) 往生論註 (文献) 曇鸞 (人物) 無量寿経 (文献) 論註 (文献) 安楽集 (文献) 大無量寿経 (文献) 高僧伝 (文献) 道宣 (人物) 宋高僧伝 (文献) 広弘明集 (文献) 浄土論 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 楞伽経 (文献) 出三蔵記集 (文献) 続高僧伝 (文献) 中国仏教 (分野) 肇論 (文献) 水経注 (文献) 日本書紀 (文献) 日本霊異記 (文献) 晋書 (文献) 浄土五会念仏略法事儀讃 (文献) 浄土十疑論 (文献) 法照 (人物) 西方浄土讃文 (文献) 慧日 (人物) 慈悲集 (文献) 五会念仏 (術語) 五会念仏広法事儀讃 (文献) 道詵 (人物) 浄土真宗教典志 (文献) 帝王年代録 (文献) 群疑論 (文献) 新修往生伝 (文献) 浄土瑞応刪伝 (文献) 観無量寿経 (文献) 往生西方浄土瑞応刪伝 (文献) 観経疏 (文献) 法華玄義 (文献)
 術語  念仏結社 般舟三昧 (術語) 常行三昧 (術語) 念仏 (術語) 往生伝 (術語) 法華三昧 (術語) 源智 (人物) 二十五三昧会 (術語) 勧学会 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage