INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前吉田 道興 ( よしだ どうこう, Doko Yoshida ) 著 (愛知学院大学講師/曹洞宗研究員)
タイトル続『瑜伽師地論義演』研究
タイトル読みぞくゆがしじろんぎえんけんきゅう
サブタイトル
タイトル(欧文)A Study of the sequel "Yúqiéshīdī lùn yìyăn"
サブタイトル(欧文)
該当ページ137-147(R)
媒体名 曹洞宗研究員研究生研究紀要
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ SECT RESEARCH FELLOWS(SŌTŌSHŪ KENKYŪIN KENKYŪSEI KENKYŪINKIYŌ)
通号 13
ISSN ----
ISBN ----
編者 田中亮三
発行日1981-07-05
発行者岡田巳成
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00176770A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 大安国寺 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  奈良時代 平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 平安時代 (時代) 奈良仏教 (分野) 飛鳥時代 (時代) 仏教美術 (分野) 中国 (地域) 唐代 (時代) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  大安国寺清素 慧沼 真興 清範 (人物) 法宝 (人物) 唯識 (分野) 円測 (人物) 智周 (人物) 慈恩 (人物) 中国仏教 (分野) 法蔵 (人物) 法相宗 (分野) 大乗法苑義林章 (文献) 貞慶 (人物) 赤穂珣照 (人物) 湛慧 (人物) 法相 (分野) 蓮華胎蔵界儀軌解釈 (文献) 訓点 (術語) 日本仏教 (分野) 清水律師 (人物) 澄憲 (人物) 永昭 (人物) 源信 (人物) 子嶋流伝伝授記同上綱事 (文献) 窺基 (人物)
 文献  瑜伽師地論義演 唯識義私記 五心義略記 唯識論同学鈔 清素 (人物) 瑜伽論 (文献) 因明十四過類疏 (文献) 瑜伽師地論記 (文献) 瑜伽論記 (文献) Bodhisattvabhūmi-Vyākhyā (文献) 唯識義林 (文献) 蓮華胎蔵界儀軌解釈 (文献) 大乗法苑義林章 (文献) 観理 (人物) 因明四種相違私記 (文献) 遺相証性 (文献) 小嶋真興 (人物) 観理僧都 (人物) 良算 (人物) 成唯識論了義灯 (文献) 転識頼耶短釈 (文献) 成唯識論 (文献) 唯識論尋思鈔 (文献) 顕範 (人物) 法相教学 (分野) 円測 (人物)
 術語  唯識関係書 唯識学者 義演 義濱 成唯識論操觚篇 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage