INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前竹内 弘道 ( たけうち こうどう, Kodo Takeuchi ) 著 (駒澤大学大学院博士課程/曹洞宗研究生)
タイトル荷沢神会考
タイトル読みかたくじんねこう
サブタイトル
タイトル(欧文)A study of the works of "HézéShénhuì"
サブタイトル(欧文)
該当ページ199-200(R)
媒体名 曹洞宗研究員研究生研究紀要
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ SECT RESEARCH FELLOWS(SŌTŌSHŪ KENKYŪIN KENKYŪSEI KENKYŪINKIYŌ)
通号 14
ISSN ----
ISBN ----
編者 永井孝道
発行日1982-07-30
発行者伊藤治雄
発行地東京
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  唐代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  中国禅宗 曹洞宗 (分野) 道元 (人物) 唐代 (時代) 中国 (地域) 臨済宗 (分野) 中国仏教 (分野) 日本仏教 (分野) 宋代 (時代)
 人物  荷沢神会 慧能 (人物) 禅宗 (分野) 馬祖道一 (人物) 宗密 (人物) 浄覚 (人物) (分野) 中国禅宗 (分野) 北宗 (分野)
 文献  金剛経 六祖壇経 神会語録 定是非論 六祖壇経 (文献) 楞伽経 (文献) 慧能 (人物) 金剛経注 (文献) 続命経 (文献) 金剛錍 (文献) 神会録 (文献) 法華経 (文献) 金剛経 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 道元 (人物) 敦煌本 (術語) 正法眼蔵 (文献) 宝林伝 (文献) 臨済録 (文献) 神会 (人物) 頓悟要門 (文献) 宗密 (人物) 南陽和上頓教解脱禅門直了性壇語 (文献) 大乗起信論 (文献) 金剛三昧経 (文献) 神会語録 (文献) 吉蔵 (人物) 起信論 (文献) 菩提達摩南宗定是非論 (文献) 禅経 (文献) 神秀 (人物)
 術語  一行三昧 古適本 石井本 敦煌本 (術語) 六種二十二件 (術語) 三心 (術語) 習禅者 (術語) 無住 (術語) 荷沢宗 (術語) 保唐宗 (術語) 観門 (術語) 菩提達摩南宗定是非論 (術語) 胡適本 (術語) 六祖壇経 (文献) 敦煌本 (術語) 大乗寺本 (術語) 興聖寺本 (術語) 七仏偈 (術語) Bodhisattvacaryāvatāra (術語) 絶学箴 (文献) 十王経図巻 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage