INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前常盤 大定 ( ときわ だいじょう, Daijo Tokiwa ) 著 ()
タイトル漢明求法説の研究
タイトル読みかんめいぐほうでんせつのけんきゅう
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ112-127
媒体名 東洋学報
媒体名欧文 The Reports of the Investigations of the Oriental Society
10
1
ISSN ----
編者 東洋協会調査部
発行日1920-05-12
発行者東洋協会調査部
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00018097A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  晋代 中国仏教 (分野) 中国 (地域) インド旅行記 (分野) 六朝 (時代) 魏代 (時代) 南北朝時代 (時代) 六朝時代 (時代) 東晋以後 (時代)
 分野  中国仏教 仏教伝来 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 明帝 (人物) 僧祐 (人物) Maspero,M.H. (人物)
 人物  僧祐 牟子 明帝 老子 中国仏教 (分野) 道宣 (人物) 出三蔵記集 (文献) 智昇 (人物) 道安 (人物) 支謙 (人物) 宝唱 (人物) 竺法護 (人物) 史記 (文献) 宗教史 (分野) 慧遠 (人物) 仏教史 (分野) 士燮 (人物) 文献学 (分野) 理惑論 (文献) 仏教伝来 (分野) 恒帝 (人物) 後漢 (時代) 楚王英 (人物) 牟子 (人物) 老子 (人物) 安西高 (人物) 天地五帝所墓址 (術語) 荘子 (人物) 道教 (分野) 孔子 (人物) 僧肇 (人物) 竜樹 (人物) 老子 (文献) 道元 (人物)
 文献  化胡経 五十二章経 四十二章経 支敏度録 理惑論 老子 (人物) 五十二章経 (文献) 至元弁偽録 (文献) 全真経 (術語) 化胡経 (文献) 四十二章経 (文献) 宝林伝 (文献) 盂蘭盆経 (文献) 老子化胡経 (文献) 断欲去愛 (術語) 宝雲 (人物) 仏遺教経 (文献) 康僧鎧 (人物) 経典と禅宗 (分野) 理惑論 (文献) 弘明集 (文献) 孝経 (文献) 涅槃経 (文献) 喩道論 (文献) 華厳経 (文献) 本論 (文献) 宗教史実 (術語) 周続之 (人物)
 術語  漢明求道説 道教 白馬寺 理惑論 (文献) 道教 (術語) 儒教 (術語) 仏教 (術語) 抱朴子 (文献) 老荘思想 (術語) 無為 (術語) 道家 (術語) 誦呪 (術語) 日本霊異記 (文献) 金人 (術語) 訳経 (術語) 天地五帝所墓址 (術語) 西安仏教協会 (術語) 少林寺 (術語) 洛陽伽藍記 (文献) 白馬経 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage