INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前伊藤 隆寿 ( いとう たかとし, Takatoshi Ito ) 著 ()
タイトル格義仏教考
タイトル読みかくぎぶっきょうこう
サブタイトル初期中国仏教の形成
タイトル(欧文)A Study of Kê-i 格義 Buddhism
サブタイトル(欧文)The Formation of Early Chinese Buddhism
該当ページ235-242
媒体名 東洋学報
媒体名欧文 The Journal of the Research Department of the Toyo Bunko
71
3/4
ISSN 0386-9067
編者 東洋文庫
発行日1990-03-27
発行者東洋文庫
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00018313A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  後漢~唐代 中国 (地域) 格義仏教 (分野)
 分野  格義仏教 禅宗 中国仏教 道教 中国仏教 (分野) 儒教 (分野) 後漢~唐代 (時代) 禅宗 (分野) 安世高 (人物) 僧叡 (人物) 後漢書 (文献) 老荘思想 (分野) 日本仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野) 浄土教 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 敦煌 (地域) 密教 (分野)
 人物  竺道生 釈道安 達摩 中国仏教 (分野) 僧肇 (人物) 道教 (分野) 吉蔵 (人物) 鳩摩羅什 (人物) 何承天 (人物) 法華教学 (分野) 劉虬 (人物) 竺道生 (人物) 玉城康四郎 (人物) 僧叡 (人物) 出三蔵記集 (文献) 老荘思想 (分野) 釈道慈 (人物) 禅宗 (分野) 達磨 (人物) 慧可 (人物) 道元 (人物) 慧能 (人物) 菩提達磨 (人物) 禅仏教 (分野) 恵可 (人物)
 文献  安般注序 荘子 道地経序 二入四行論 老子 達摩 (人物) 荘子 (文献) 老子 (文献) 肇論 (文献) 論語 (文献) 列子 (文献) 中国思想 (分野) 無量寿経 (文献) 維摩詰経 (文献) 礼記 (文献) 二入四行論 (文献) 楞伽師資記 (文献) 続高僧伝 (文献) 楞伽経 (文献) 洛陽伽藍記 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 慧可 (人物) 金剛三昧経 (文献) 神会 (人物) 孟子 (文献) 竺道生 (人物) 大無量寿経 (文献) 空海 (人物)
 術語  行入 理入 (術語) (術語) 日蓮宗 (分野) 阿弥陀仏 (術語) (術語) 宗学 (術語) 日蓮 (人物) 自宗 (術語) 理入 (術語) 少室六門 (術語) 称法行 (術語) 安心 (術語) (術語) 四念処法 (術語) 禅思 (術語) (術語) 五重玄義 (術語) 密教最勝 (術語) 宗鏡録 (文献) 南都六宗 (術語) 所楽為損壊 (術語) 法相宗 (術語) 仏道 (術語) 地獄 (術語) (術語) 列子 (文献) 心清浄道 (術語) 涅槃 (術語) 得道者 (術語) (術語) (術語) (術語) (術語) (術語) 理理無礙法界 (術語) 名分 (術語) 行入 (術語) 壁観 (術語) 報怨行 (術語) 元暁 (術語) 六祖壇経 (文献) 心意意識 (術語) 禅宗批判 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage