INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前---- ---- ( ---- ----, ---- ---- ) 著 ()
タイトル仏説無量寿経③
タイトル読みぶっせつむりょうじゅきょう3
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ305-315(R)
媒体名 教化研究
媒体名欧文 JOURNAL OF JODO SHU EDIFICATION STUDIES (KYŌKA KENKYŪ)
通号 19
ISSN 0917-2181
編者 浄土宗総合研究所
発行日2008-09-01
発行者浄土宗総合研究所
発行地東京
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   浄土宗 浄土教 日本仏教 (分野) 法然 (人物) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 浄土真宗 (分野) 浄土教 (分野) 仏教史 (分野) 江戸時代 (時代) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
  人物   釈尊 阿難 原始仏教 (分野) 親鸞 (人物) インド仏教 (分野) 道元 (人物) 日蓮 (人物) 仏教学 (分野) 初期仏教 (分野) 法華経 (文献) 釈尊 (人物) 真宗学 (分野) 大迦葉 (人物) 舎利弗 (人物) 仏陀 (人物) 教行信証 (文献) アーナンダ (人物)
  文献   無量寿経 浄土三部経 観無量寿経 (文献) 阿弥陀経 (文献) 浄土教 (分野) 親鸞 (人物) 大阿弥陀経 (文献) 教行信証 (文献) 法華経 (文献) 浄土論 (文献) 法然 (人物) 無量寿経 (文献) 選択集 (文献) 往生論 (文献) 選択本願念仏集 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage