INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前紀野 一義 ( きの かずよし, Kazuyoshi Kino ) 著 (正眼短期大学副学長)
タイトル蒙古襲来と大応国師
タイトル読みもうこしゅうらいとだいおうこくし
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ247-278(R)
媒体名 禅と人間:正眼短期大学創立四十周年記念論集
ISBN 4-500-00612-5
編者 正眼短期大学
発行日1994-10-11
発行者大東出版社
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00048634A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 興徳寺 崇福寺 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 日本 (地域) 万福寺 (地域) 恵林寺 (地域) 瑞龍寺 (地域) 九州 (地域) 奈良時代 (時代)
 時代  鎌倉 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 日本中世仏教 (分野) 浄土教 (分野) 真宗 (分野) 浄土真宗 (分野) 平安 (時代) 室町 (時代)
 分野  日本仏教 禅宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 道元 (人物) 中国 (地域) 仏教 (分野)
 人物  南浦紹明 虚堂智愚 良寛 宗峰妙超 (人物) 蘭渓道隆 (人物) 虚堂智愚 (人物) 禅宗 (分野) 夢窓疎石 (人物) (分野) 月庵宗光 (人物) 松源崇岳 (人物) 閑極法雲 (人物) 南浦紹明 (人物) 臨済宗 (分野) 江湖風月集 (文献) 松原崇岳 (人物) 景徳伝灯録 (文献) 仙崖義梵 (人物) 道元 (人物) 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 良寛禅師奇話 (文献) 文学 (分野) 白隠 (人物)
 文献  興徳寺語録 荘子 景徳伝灯録 老子 (文献) 肇論 (文献) 論語 (文献) 列子 (文献) 中国思想 (分野) 礼記 (文献) 大阿弥陀経 (文献) 無量寿経 (文献) 祖堂集 (文献) 宋高僧伝 (文献) 正法眼蔵 (文献) 五灯会元 (文献) 碧巌録 (文献) 禅苑清規 (文献) 天聖広灯録 (文献) 禅宗 (分野)
 術語  蒙古襲来 天寒 時節因縁 弘安の役 顕密 (術語) 大乗 (術語) 若宮大路 (術語) 山家要略記 (文献) 西大寺流 (術語) 消息 (術語) 国府入道殿御返事 (文献) 興法利生 (術語) 現存在 (術語) 時間論 (術語) 顕在仏性 (術語) (術語) 悉皆成仏 (術語) 心意識 (術語) 真禅即非 (術語) 無自性 (術語) 他国侵逼 (術語) 変成男子 (術語) 如来秘密の法門 (術語) 破邪顕正 (術語) 文永の役 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage