INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前小宮 俊海 ( こみや しゅんかい, Shunkai Komiya ) 著 (智山伝法院常勤研究員)
タイトル『作法集』成立の経緯
タイトル読みさほうしゅうせいりつのけいい
サブタイトル
タイトル(欧文)Sources of the Present Edition of the Collection of Rituals (Sahō Shū)
サブタイトル(欧文)
該当ページ15-36(R)
媒体名 現代密教
媒体名欧文 GENDAI MIKKYO
通号 28
ISSN 0916-0310
発行日2017-03-31
発行者智山伝法院
発行地東京
本文あり


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 智山伝法院 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 日本 (地域) 真言密教 (分野) 哲学 (分野) 現代日本 (時代) 智山教化研究所 (地域) 近代 (時代)
  分野   密教 真言宗 インド仏教 (分野) 真言宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 空海 (人物) 中国仏教 (分野) 仏教美術 (分野) 密教 (分野) 平安時代 (時代) 弘法大師 (人物) 鎌倉時代 (時代) 天台宗 (分野)
  人物   布施浄慧 髙井観海 隆誉 成賢 賢深 動潮 青木融光 (人物) 補忘記 (文献) 清水亮盈 (人物) 林田光禅 (人物) 上田霊城 (人物) 秘蔵記 (文献) 実運 (人物) 真言宗 (分野) 憲深 (人物) 兼意 (人物) 伝法潅頂相承略記 (文献) 守覚 (人物) 別尊雑記 (文献) 心覚 (人物) 義演 (人物) 澄恵僧正授与記 (文献) 有雅 (人物) 秘鈔伝授記 (文献) 元瑜 (人物)
  文献   作法集 諸大事十結 三宝院幸心方伝授手鑑 諸切紙口決 諸大事十結 三十三通印信 十七通印信 五十通印信 密教 (分野) 立座作法 (術語) 覚鑁 (人物) 引導大事 (文献) 五輪九字明秘密釋 (文献) 金剛頂五秘密儀軌 (文献) 手水作法 (術語) 真言宗 (分野)
  術語   引導作法 開眼大事 施餓鬼法 布施浄戒 事相 (術語) 開眼作法 (術語) 三密瑜伽 (術語) 灌頂 (術語) 無量寿経 (文献) 葬送作法 (術語) 水施餓鬼 (術語) 式次第 (術語) 真言宗 (分野)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage