INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前藤田 隆乗 ( ふじた りゅうじょう, Ryujo Fujita ) 著 (大正大学非常勤講師)
タイトル頼瑜の教学
タイトル読みらいゆのきょうがく
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ81-99(R)
媒体名 頼瑜――その生涯と思想 / 智山伝法院選書
媒体名欧文 ----
通号 7
ISSN ----
ISBN ----
発行日2000-03-31
発行者智山伝法院
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00186559A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  真言教学 智山派 日本仏教 (分野) 密教学 (分野) 真言密教 (分野) 真言宗 (分野) 明恵 (人物) 弘法大師 (人物) 華厳学 (分野) 頼宝 (人物) 近代 (時代) カトリック (分野)
 人物  頼瑜 順継 頼豪 密教 (分野) 真言宗 (分野) 空海 (人物) 覚鑁 (人物) 道範 (人物) 密教学 (分野) 杲宝 (人物) 聖憲 (人物) 聖増 (人物) 頼豪 (人物) 栄厳 (人物) 頼心 (人物) 日本仏教 (分野) 釈摩訶衍論 (文献) 頼瑜 (人物) 英岳 (人物) 塵塚 (文献) 光信 (人物) 釈摩訶衍論開解鈔 (文献) 束草集 (文献) 権田雷斧 (人物)
 文献  釈摩訶衍論廣短冊 大日経疏 大日経疏指心鈔 大日経疏愚草 菩提心論初心鈔 大日経 (文献) 大日経義釈 (文献) 大日経広釈 (文献) 金剛頂経 (文献) 即身成仏義 (文献) 十住心論 (文献) 大智度論 (文献) 空海 (人物) 大日経疏愚草 (文献) 大疏第三重 (文献) 証真 (人物) 弘道 (人物) 信証 (人物) 弁顕密二経論 (文献) 静遍 (人物) 大日経疏遍明鈔 (文献) 大日経疏指心鈔 (文献) 真言教主問答 (文献) 真言浄菩提心私記 (文献) 釈摩訶衍論開解鈔 (文献) 御遺告釈疑鈔 (文献) 真俗雑記問答鈔 (文献) 続門葉和歌集 (文献)
 術語  教主義 成仏観 加持身説 本地身説 (術語) 加持身説 (術語) 金剛頂経 (文献) 古義 (術語) 無相法身 (術語) 秘密因縁管絃相承義 (文献) 法身説法 (術語) 仏身 (術語) 即身成仏 (術語) 往生観 (術語) 刹那 (術語) 日蓮 (人物) 仏身観 (術語) 法界体性 (術語) 密厳浄土略観 (文献) 即身成仏義 (文献) 教主義 (術語) 会合説 (術語) 大日経疏 (文献) 真言教主問答 (文献) 加持門説 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage