INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前---- ---- ( ---- ----, ---- ---- ) 著 ()
タイトル伝心法要
タイトル読みでんしんほうよう
サブタイトル大谷大学蔵
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ419-438(R)
媒体名 稀覯禅籍集 / 中世禅籍叢刊
媒体名欧文 ----
通号 10
ISBN 978-4-653-04180-1
編者 道津綾乃/高橋秀榮
発行日2017-07-31
発行者臨川書店
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00191422A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 日本中世仏教 (分野) 浄土教 (分野) 真宗 (分野) 浄土真宗 (分野) 平安 (時代) 室町 (時代)
 分野  日本仏教 禅宗 中国仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 道元 (人物) 中国 (地域) 仏教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
 人物  黄檗希運 大日房能忍 拙庵徳光 裴休 禅宗 (分野) 伝心法要 (文献) 臨済義玄 (人物) 百丈懐海 (人物) 金沢文庫蔵正安本伝心法要 (文献) 馬祖道一 (人物) 千頃楚南 (人物) 中国仏教 (分野) 達磨宗 (分野) 栄西 (人物) 懐奘 (人物) 曹洞宗 (分野) 道元 (人物) 本朝高僧伝 (文献) 道光 (人物) 道昭 (人物) 大慧宗杲 (人物) 日蓮 (人物) 徹通義介 (人物) 大日房能忍 (人物) 徳光 (人物) 興禅護国論 (文献) 宗密 (人物) 禅源諸詮集都序 (文献) 裴休拾遺問 (文献) 澄観 (人物) 圭峯宗密 (人物) 圭峰宗密 (人物) 黄檗希運 (人物) 中国禅宗史 (分野)
 文献  伝心法要 達磨三論 四家語録 古尊宿語録 血脈論 宛陵録 臨済録 (文献) 正法眼蔵 (文献) 黄檗希運 (人物) 六祖壇経 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 黄檗 (人物) 宗鏡録 (文献) 三界唯心 (術語) 少室六門 (文献) 学人意乱経 (文献) 禁欲 (術語) 敦煌文書 (文献) 初期禅宗 (術語) 禅門師資承襲図 (文献) 馬祖禅 (術語) 禅宗 (分野) 洪州宗 (術語) 天聖広灯録 (文献) 伝心法要 (文献) 円覚宗演 (人物) 宝林伝 (文献) 現成公案 (術語) 雲門広録 (文献) 天聖広燈録 (文献) 抄録本 (術語) 悟性論 (文献) 慧能 (人物) 教行信証 (文献) 片山正直 (人物) (文献) ローマ書 (文献) 宛陵録 (文献) 大乗起信論 (文献) 復仏 (術語) 血脈論 (文献) 宗門無尽灯論 (文献) 黄檗山断際禅師伝心法要一巻 (文献) 鐘陵録 (文献)
 術語  影印 達磨宗 五山版 伝心偈 中性院 (術語) 大伝法院 (術語) 資料集 (術語) 研究書 (術語) 印刷本 (術語) 新編入蔵 (術語) 無我説 (術語) 律・阿含・阿毘達磨テキスト (術語) 興禅護国論 (文献) 正法眼蔵抄 (文献) 菩提 (術語) 大日能忍 (人物) 懐弉 (人物) 引用 (術語) 空病 (術語) 教禅一致 (術語) 宋元版禅籍 (術語) 宋版 (術語) 高麗版 (術語) 北礀語録 (文献) 元版 (術語) 上堂 (術語) 大慧派 (術語) 浄染十重図 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage