INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前山崎 哲 ( やまざき ひろし, Hiroshi Yamazaki ) 著 (駒沢大学大学院修士課程)
タイトル成覚房幸西の研究
タイトル読みじょうかくぼうこうさいのけんきゅう
サブタイトル
タイトル(欧文)A Study of Jōkakubō Kōsai
サブタイトル(欧文)
該当ページ135-142
媒体名 駒沢大学大学院仏教学研究会年報
媒体名欧文 Annual of studies of Buddhism. Graduate School of Komazawa University
通号 33
ISSN 03876241
発行日2000-07
発行者駒沢大学大学院仏教学研究会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00019310A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  浄土宗 日本仏教 (分野) 法然 (人物) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 浄土真宗 (分野) 浄土教 (分野) 仏教史 (分野) 江戸時代 (時代)
 人物  成覚房幸西 法然 凝然 法然 (人物) 法本房行空 (人物) 教行信証 (文献) 隆寛 (人物) 空阿阿弥陀仏 (人物) 浄土宗 (分野) 曇鸞 (人物) 興福寺奏状 (文献) 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 道宣 (人物) 法蔵 (人物) 吉蔵 (人物) 華厳宗 (分野) 律宗 (分野) 湛睿 (人物)
 文献  浄土法門源流章 九巻伝 四十八巻伝 玄義分抄 散善義問答 (文献) 凝然 (人物) 三国仏法伝通縁起 (文献) 観無量寿経疏 (文献) 玉葉 (文献) 一言芳談 (文献) 曇鸞 (人物) 末法思想 (術語) 四十八巻伝 (文献) 法然上人行状絵図 (文献) 四巻伝 (文献) 善導 (人物) 『九巻伝』取り込み説 (術語) 法然上人伝記 (文献) 文覚 (人物) 百因縁集 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 往生要集 (文献) 九巻伝 (文献) 浄土宗 (分野) 西方指南抄 (文献) 十巻伝 (文献) 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 一念義 (術語) 絵詞伝直談鈔 (文献) 選択本願念仏集 (文献) 徹選択集 (文献) 極楽浄土宗義 (文献) 念仏三昧 (術語)
 術語  一念義 邪義 法然門下 念仏三昧 多念義 (術語) 一念多念文意 (文献) 玄義分抄 (文献) 幸西 (人物) 天台教団 (術語) 楽邦文類 (文献) (術語) 浄土経典開版 (術語) 一念義 (術語) 法然門下 (術語) 教団主宰者 (術語) 念仏者 (術語) 法然 (人物) 隆寛門下 (術語) 出家 (術語) 妻帯 (術語) 紀氏 (術語) 教判理解 (術語) 浄土典籍 (術語) 弘願 (術語) 観仏三昧 (術語) 見仏 (術語) 往生 (術語) 三昧 (術語) 華厳経 (文献) 観念法門 (文献) 口称念仏 (術語) 念仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage