INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前中島 志郎 ( なかじま しろう, Shiro Nakajima ) 著 ()
タイトル『六祖壇経』解題
タイトル読みろくそだんきょうかいだい
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ539-553(R)
媒体名 中国禅籍集二 / 中世禅籍叢刊
媒体名欧文 ----
通号 9
ISBN 978-4-653-04179-5
編者 石井修道
発行日2016-03-31
発行者臨川書店
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00193432A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 日本 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  唐代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  中国禅宗 南宗禅 曹洞宗 (分野) 道元 (人物) 唐代 (時代) 中国 (地域) 臨済宗 (分野) 中国仏教 (分野) 日本仏教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 天台宗 (分野) 慧能 (人物) 北宗禅 (分野) 達摩 (人物) 智顗 (人物) 白居易 (人物)
 人物  慧能 法海 石井修道 恵昕 神秀 (人物) 禅宗 (分野) 神会 (人物) 道元 (人物) 荷沢神会 (人物) 弘忍 (人物) 六祖壇経 (文献) 中国禅宗 (分野) 若霖 (人物) 文類聚鈔蹄嗢記 (文献) 鳳嶺 (人物) 教行信証徴記 (文献) 慧忠 (人物) 霊坦 (人物) 慧能 (人物) 壇経 (文献) 鏡島元隆 (人物) 永平元禅師清規 (文献) 曹洞宗 (分野) 松本史朗 (人物) 袴谷憲昭 (人物) 天台宗 (分野) 正法眼蔵坐禅箴巻 (文献) 胡適 (人物) 金剛経解義 (文献) 契嵩本六祖壇経 (文献)
 文献  真福寺本六祖壇経 敦煌本六祖壇経 恵昕本六祖壇経 禅宗 (分野) 宝林伝 (文献) 石井修道 (人物) 大乗無性方便門 (文献) 明蔵本六祖壇経 (文献) 法達 (人物) 南陽和上頓教解脱禅門直了性壇語 (文献) 印宗 (人物) 恵能 (人物) 景徳伝灯録 (文献) 曹渓古本 (術語)
 術語  解題 語録 諸本の系譜 真福寺本 巻末識語 翻刻 (術語) 秋乃夜長物語 (文献) 聖徳太子伝 (文献) 稚児 (術語) 猿楽 (術語) 十七条憲法 (文献) 辞書 (術語) 体裁 (術語) 灯史 (術語) 不立文字 (術語) 人間中心主義 (術語) 中国禅 (術語) 雲門宗 (術語) 公案 (術語) 聯灯会要 (文献) 栢樹子 (術語) 尊経閣本 (術語) 宋代の肇論研究 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage