INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前石井 修道 ( いしい しゅうどう, Shudo Ishii ) 著 ()
タイトル『勧発菩提心文』解題
タイトル読みかんほつぼだいしんもんかいだい
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ595-605(R)
媒体名 中国禅籍集二 / 中世禅籍叢刊
媒体名欧文 ----
通号 9
ISBN 978-4-653-04179-5
編者 石井修道
発行日2016-03-31
発行者臨川書店
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00193438A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 日本 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   中国禅宗 荷沢宗 曹洞宗 (分野) 道元 (人物) 唐代 (時代) 中国 (地域) 臨済宗 (分野) 中国仏教 (分野) 日本仏教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 洪州宗 (分野) 神会 (人物) 南宗 (分野) 牛頭宗 (分野) 荷沢神会 (人物) 宗密 (人物)
  人物   裴休 圭峰宗密 浄照 明恵 宗密 (人物) 禅源諸詮集都序 (文献) 裴休拾遺問 (文献) 澄観 (人物) 圭峯宗密 (人物) 圭峰宗密 (人物) 黄檗希運 (人物) 中国禅宗史 (分野) 神会 (人物) 華厳学 (分野) 禅宗 (分野) 神秀 (人物) 道元禅師 (人物) 中国禅宗 (分野) 浄源 (人物) 宋曾旻 (人物) 法然 (人物) 華厳宗 (分野) 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 親鸞 (人物) 明慧 (人物) 高弁 (人物) 摧邪輪 (文献)
  文献   勧発菩提心文 禅源諸詮集都序 伝心偈 悲華経 華厳経 宗密 (人物) 圭峰宗密 (人物) 原人論 (文献) 裴休 (人物) 大智度論 (文献) 中華伝心地禅門師資承襲図 (文献) 神会 (人物) 祖堂集 (文献) 無量寿経 (文献) インド仏教 (分野) Karuṇāpuṇḍarīka (文献) 大乗悲分陀利経 (文献) 法華経 (文献) 曇無讖 (人物) 正法眼蔵 (文献) 大乗仏教 (分野) 法蔵 (人物) 入法界品 (文献) 涅槃経 (文献) 探玄記 (文献) 十地経 (文献)
  術語   解題 真福寺本 続蔵経本 菩提心 翻刻 (術語) 秋乃夜長物語 (文献) 聖徳太子伝 (文献) 稚児 (術語) 猿楽 (術語) 十七条憲法 (文献) 辞書 (術語) 体裁 (術語) 尊経閣本 (術語) 宋代の肇論研究 (術語) 摧邪輪 (文献) 大悲 (術語) 三心 (術語) 大日経 (文献) 十住心 (術語) 即身成仏 (術語) 選択集 (文献) 一切智智 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage