INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前鏡島 元隆 ( かがみしま げんりゅう, Genryu Kagamishima ) 著 (駒沢大学教授)
タイトル道元禅師の引用灯史・語録について(承前)
タイトル読みどうげんぜんじのいんようとうしごろくにつてしょうぜん
サブタイトル真字『正法眼蔵』を視点として
タイトル(欧文)An Analysis of chan2 Books Cited by Dogen (2)
サブタイトル(欧文)On the Basis of the Shobogenzo Written in Chinese
該当ページ1-17
媒体名 駒澤大學佛敎學部硏究紀要
媒体名欧文 Journal of The Faculty of Buddhism (Komazawa Univ.)
通号 45
ISSN 0452-3628
編者 松本皓一
発行日1987-03-31
発行者駒澤大學
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00019671A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 日本中世仏教 (分野) 浄土教 (分野) 真宗 (分野) 浄土真宗 (分野) 平安 (時代) 室町 (時代)
 分野  日本禅宗 曹洞宗学 日本仏教 (分野) 曹洞宗学 (分野) 江戸 (時代) 鎌倉 (時代) 室町時代 (時代) 江戸時代 (時代) 天台宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 禅宗史 (分野) 曹洞宗 (分野)
 人物  道元 懐弉 寂円 義雲 親鸞 石井修道 水野弥穂子 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 道元 (人物) 義介 (人物) 正法眼蔵随聞記 (文献) 義演 (人物) 道元禅師 (人物) 義雲 (人物) 徹通義介 (人物) 懐弉 (人物) 建撕 (人物) 寂円 (人物) 懐奘 (人物) 宝慶由緒記 (文献) 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 鏡島元隆 (人物) 永平元禅師清規 (文献) 松本史朗 (人物) 袴谷憲昭 (人物) 天台宗 (分野) 正法眼蔵坐禅箴巻 (文献) 石川力山 (人物) 河村孝道 (人物) 角田泰隆 (人物) 高田道見 (人物) 悲華経 (文献)
 文献  正法眼蔵 真字正法眼蔵 景徳伝灯録 宗門聯灯会要 宗門統要集 嘉泰普灯録 建中靖国続灯録 永平広録 宏智録 如浄録 碧巌録 天聖広灯録 円悟録 道元 (人物) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 宝慶記 (文献) 三百則 (文献) 瞎道本光 (人物) 拈評三百不能語 (文献) 正法眼蔵 (文献) 懐奘 (人物) 仮字正法眼蔵 (文献) 祖堂集 (文献) 宋高僧伝 (文献) 五灯会元 (文献) 碧巌録 (文献) 禅苑清規 (文献) 禅宗 (分野) 天聖広灯録 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 建中靖国続灯録 (文献) 祖庭事苑 (文献) 正法眼蔵抄 (文献) 宗門会要 (文献) 宗門統要続集 (文献) 洞山世代 (術語) 黄龍派 (術語) 古林清茂 (人物) 聯灯会要 (文献) 南宋禅 (術語) 真字正法眼蔵 (文献) 連灯会要 (文献) 摩訶止観 (文献) 法系図 (術語) 円通徳正 (人物) 皇宋書録 (文献) 四禅比丘 (術語) 禅林僧宝伝 (文献) 林間録 (文献) 宗門聯灯会要 (文献) 慈覚禅師勧化集 (文献) 浮山法遠 (人物) 伝光録 (文献) 永平略録 (文献) 建撕記 (文献) 如浄録 (文献) 従容録 (文献) 上堂 (術語) 了庵代 (文献) 道元和尚広録 (文献) 宏智録 (文献) 若見諸相非相即見如来 (術語) 臨済批判 (術語) (術語) 入宋求法 (術語) 無門関 (文献) 臨済録 (文献) 雪竇重顕 (人物) 雲門広録 (文献) 金刻大蔵経 (文献) 伝灯玉英集 (文献) 現成公案 (術語) 李遵勗 (人物) 引用 (術語) 五祖録 (文献)
 術語  引用 元暁 (人物) 十住心 (術語) 外典 (術語) 成等正覚論 (文献) 達磨宗 (術語) 御消息第一通 (文献) 三心 (術語) 法語 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage