INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前辻本 俊郎 ( つじもと としろう, Toshiro Tsujimoto ) 著 ()
タイトル曇鸞『論註』テキスト考
タイトル読みどんらんろんちゅうてきすとこう
サブタイトル
タイトル(欧文)Studies of notes on the Wuliangshoujing-lun zhu
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-29(R)
媒体名 佛教大学仏教学会紀要
媒体名欧文 THE BULLETIN OF THE ASSOCIATION OF BUDDHIST STUDIES BUKKYO UNIVERSITY
通号 25
ISSN 0919-5718
編者 佛教大学仏教学会
発行日2020-03-25
発行者佛教大学仏教学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00196845A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   仏教 現代 (時代) 宗教 (分野) 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 日本仏教 (分野) 中世 (時代) 近代 (時代) インド (地域)
  人物   曇鸞 道綽 智顗 智光 源隆国 珍海 親鸞 良忠 詫何 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 教行信証 (文献) 天親 (人物) 曇鸞 (人物) 安楽集 (文献) 法然 (人物) 迦才 (人物) 中国仏教 (分野) 天台宗 (分野) 吉蔵 (人物) 湛然 (人物) 摩訶止観 (文献) 法華玄義 (文献) 日蓮 (人物) 慧思 (人物) 源信 (人物) 三論宗 (分野) 行基 (人物) 戒賢 (人物) 般若心経述義 (文献) 安養集 (文献) 小島法師 (人物) 成尋 (人物) 良忍 (人物) 静照 (人物) 日本仏教 (分野) 仏教学 (分野) 永観 (人物) 浄土宗 (分野) 往生拾因 (文献) 決定往生集 (文献) 浄土真宗 (分野) 真宗学 (分野) 聖光 (人物) 弁長 (人物) 長西 (人物)
  文献   無量寿経論註 安楽集 浄土十疑論 無量寿経論釈 安養集 安養抄 決定往生集 教行信証 観経疏伝通記 器朴論 曇鸞 (人物) 無量寿経論 (文献) 十地経論 (文献) 安楽集 (文献) 中村元 (人物) 僧肇 (人物) 中阿含経 (文献) 大乗荘厳経論 (文献) 道綽 (人物) 往生論註 (文献) 観経疏 (文献) 浄土論 (文献) 往生要集 (文献) 教行信証 (文献) 観無量寿経 (文献) 九品往生義 (文献) 念仏鏡 (文献) 遵式 (人物) 慈雲遵式 (人物) 浄土五会念仏誦経観行儀 (文献) 章安 (人物) 元照 (人物) 吉蔵 (人物) 浄土論註 (文献) 智光 (人物) 元興寺智光 (人物) 法華玄論略述 (文献) 源隆国 (人物) 成尋 (人物) 浄土教の新研究 (文献) 親鸞聖人真蹟集成 (文献) 源信 (人物) 義寂 (人物) 法華文句輔正記 (文献) 法然 (人物) 安養集 (文献) 浄土厳飾抄 (文献) 略要集 (文献) 往生拾因 (文献) 往生講式 (文献) 珍海 (人物) 選択集 (文献) 観経疏散善義 (文献) 観念法門 (文献) 往生論五念門行式 (文献) 金陵刻本 (文献) 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 良忠 (人物) 観経疏顕意抄 (文献) 善信菩薩二十四戒経 (文献) 教善義 (文献) 釈名門 (術語) 浄土宗要集 観経疏略鈔 (文献) 条々行儀法則 (文献) 託何上人法語 (文献) 不二 (術語) 仏心解 (文献) 末法灯明記 (文献) 顕意 (人物) 託阿 (人物) 日本書紀 (文献)
  術語   親鸞加点本 義山本 龍大本 安土浄厳院 (術語) 恵空本 (術語) スタイン本 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage