INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前鎌田 茂雄 ( かまた しげお, Shigeo Kamata ) 著 ()
タイトル新羅華厳の思想史的意義
タイトル読みしらぎけごんのしそうしてきいぎ
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-24(R)
媒体名 韓國佛敎學SEMINAR
媒体名欧文 Journal of Korean Buddhist Seminar
通号 1
ISSN ----
ISBN ----
編者 新羅佛教研究會
発行日1985-12-25
発行者新羅佛教研究會
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00039240A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  韓国 日本 (地域) 中国 (地域) 韓国仏教 (分野) 朝鮮 (地域) 現代 (時代) 高麗時代 (時代) 新羅時代 (時代) 朝鮮半島 (地域)
 時代  新羅時代 韓国 (地域) 韓国仏教 (分野) 朝鮮 (地域) 朝鮮仏教 (分野) 朝鮮半島 (地域) 7世紀 (時代) 考古学 (分野) 三国時代 (時代)
 分野  韓国仏教 華厳思想 韓国 (地域) 朝鮮仏教 (分野) 元暁 (人物) 高麗時代 (時代) 新羅時代 (時代) 中国仏教 (分野) 日本仏教 (分野) 現代 (時代) 法蔵 (人物) インド仏教 (分野) 李通玄 (人物) 韓国仏教 (分野) 義湘 (人物) 朱子学 (分野) 中国 (地域)
 人物  義湘 僧詮 元暁 智儼 (人物) 法蔵 (人物) 元暁 (人物) 義相 (人物) 華厳学 (分野) 善妙 (人物) 華厳一乗法界図 (文献) 朝鮮仏教 (分野) 法朗 (人物) 吉蔵 (人物) 僧朗 (人物) 智弁 (人物) 三論派 (分野) 棲霞寺 (人物) 僧叡 (人物) 韓国仏教 (分野) 浄土教 (分野) 慧遠 (人物) 義湘 (人物) 憬興 (人物)
 文献  華厳寺事跡記 華厳五教章 金剛三昧経論 元暁 (人物) 華厳五教章 (文献) 法蔵 (人物) 華厳経探玄記 (文献) 釈華厳教分記円通鈔 (文献) 大乗起信論 (文献) 華厳経 (文献) 成唯識論 (文献) 所詮差別 (文献) 大乗起信論義記 (文献) 起信論疏 (文献) 涅槃宗要 (文献) 金剛三昧経 (文献) 偽経 (術語) 三国異事 (文献) 略弁大乗入道四行弟子曇林序 (文献)
 術語  洛山 観音霊場 華厳十刹 華厳寺 華厳石経 湧泉寺 直指寺 海印寺 無碍の人 金剛三昧経論 (文献) 観音霊場 (術語) 修験道 (術語) 洛山 (術語) 華厳十刹 (術語) 古寺巡礼 (術語) 華厳寺 (術語) 開元寺 (術語) 華厳経海印道場懺儀 (文献) 鶏足山 (術語) 聖峰寺 (術語) 伝衣寺 (術語) 華厳石経 (術語) 湧泉寺 (術語) 直指寺 (術語) 海印寺 (術語) 曹渓宗 (術語) 仏国寺 (術語) 松広寺 (術語) 桐華寺 (術語) 通度寺 (術語) 金剛般若経 (文献) 高麗板大蔵経 (文献) 北岳派 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage