INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前斉藤 研 ( さいとう けん, Ken Saito ) 著 (真宗大谷派)
タイトル「金剛心の行人」
タイトル読みこんごうしんのぎょうにん
サブタイトル
タイトル(欧文)The Practicer of Diamont-like Vajra Mind
サブタイトル(欧文)
該当ページ17-27(R)
媒体名 眞宗研究:眞宗連合學會研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 50
ISSN 0288-0911
編者 真宗連合学会
発行日2006-01-30
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00204389A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
  人物   親鸞 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物)
  文献   唯信鈔文意 愚禿鈔 往生要集 教行信証 (文献) 一念多念文意 (文献) 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 末灯鈔 (文献) 正像末和讃 (文献) 唯信鈔 (文献) 尊号真像銘文 (文献) 選択集 (文献) 浄土文類聚鈔 (文献) 論註 (文献) 教行証文類 (文献) 源信 (人物) 法然 (人物) 安楽集 (文献) 善導 (人物) 選択本願念仏集 (文献)
  術語   金剛心 菩提心 (術語) 真仏弟子 (術語) 二双四重 (術語) 横超と金剛心 (術語) 仏果 (術語) 真実心 (術語) 仏身円満 (術語) 横超金剛心 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage