INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前角田 泰隆 ( つのだ たいりゅう, Tairyu Tsunoda ) 著 (駒澤大学禅研究所所員/駒澤大学教授)
タイトル坐禅(zazen)
タイトル読みざぜんzazen
サブタイトル
タイトル(欧文)A Brief Note on Zazen
サブタイトル(欧文)
該当ページ21-23(L)
媒体名 駒澤大學禪硏究所年報
媒体名欧文 ANNUAL REPORT OF THE ZEN INSTITUTE
通号 29
ISSN 0915-9592
発行日2017-12-31
発行者駒澤大學禪硏究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00206113A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 中国 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   禅思想 中国天台 日本仏教 (分野) 道元 (人物) 比較思想 (分野) 現代 (時代) (時代) 宋代 (時代) 鎌倉時代 (時代) 唐代 (時代) 智顗 (人物) 中国仏教 (分野) (時代) 隋代 (時代) 天台教学 (分野) 日本天台 (分野) 中国 (地域) 慧思 (人物)
  人物   道元 智顗 大慧宗杲 宏智正覚 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 天台宗 (分野) 中国仏教 (分野) 吉蔵 (人物) 湛然 (人物) 摩訶止観 (文献) 法華玄義 (文献) 日蓮 (人物) 慧思 (人物) 道元 (人物) 宏智正覚 (人物) 中国禅宗 (分野) 朱子 (人物) (分野) 大慧宗杲 (人物) 真歇清了 (人物) 天童如浄 (人物) 万松行秀 (人物) 宏智 (人物)
  文献   摩訶止観 正法眼蔵 法華玄義 (文献) 智顗 (人物) 法華文句 (文献) 法華経 (文献) 次第禅門 (文献) 大智度論 (文献) 天台小止観 (文献) 中論 (文献) 道元 (人物) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 宝慶記 (文献)
  術語   坐禅 止観 看話禅 黙照禅 普勧坐禅儀 (文献) 非思量 (術語) 正法眼蔵 (文献) 坐禅用心記 (文献) 道元 (人物) 脳波 (術語) 只管打坐 (術語) 禅宗 (分野) 摩訶止観 (文献) (術語) 口伝法門 (術語) 禅定 (術語) 原始仏教 (分野) 禅観 (術語) 瑜伽師地論 (文献) 四種三昧 (術語) 黙照禅 (術語) 公案禅 (術語) 公案 (術語) 無字 (術語) 日本文化 (術語) 看話 (術語) 文字禅 (術語) 大慧宗杲 (人物) 看話禅 (術語) 臨済宗 (術語) 臨済禅 (術語) 宏智 (人物) 無事禅 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage