INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前林田 康順 ( はやしだ こうじゅん, Kojun Hayashida ) 著 (大正大学大学院博士後期課程)
タイトル王日休『龍舒浄土文』の影響(三)
タイトル読みおうにっきゅうりゅうじょじょうどもんのえいきょう3
サブタイトル浄土宗祖師の引用四類型概観
タイトル(欧文)Influences from the "Lóng shū Jìng Tu Wén (龍舒浄土文)"of Wáng Rì Xiū (王日休)
サブタイトル(欧文)A General Survey of the Four Patterns of Quotations from It by the Founders of the Jodo Sect
該当ページ111-125(R)
媒体名 大正大学大学院研究論集
媒体名欧文 TAISHODAIGAKU DAIGAKUIN KENKYURONSHU JOURNAL OF THE GRADUATE SCHOOL TAISHO UNIVERSITY
通号 17
ISSN 0385-7816
編者 大正大学出版部
発行日1993-03-15
発行者大正大学出版部
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00202946A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   浄土宗 浄土教 日本仏教 (分野) 法然 (人物) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 浄土真宗 (分野) 浄土教 (分野) 仏教史 (分野) 江戸時代 (時代) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
  人物   王日休 法然 浄土教 (分野) 龍舒浄土文 (文献) 元照 (人物) 親鸞 (人物) 聖冏 (人物) 八木祥雲 (人物) 善鸞 (人物) 尊号真像銘文 (文献) 浄土宗 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野)
  文献   龍舒浄土文 無量寿経 大阿弥陀経 選択集 類聚浄土五祖傳 王日休 (人物) 当麻曼陀羅疏 (文献) 諦忍 (人物) 人間観 (術語) 周葵 (人物) 大阿弥陀経 (文献) 諸宗融合 (術語) 天命説 (術語) 観無量寿経 (文献) 阿弥陀経 (文献) 浄土教 (分野) 親鸞 (人物) 教行信証 (文献) 法華経 (文献) 浄土論 (文献) 無量寿経 (文献) 平等覚経 (文献) 無量清浄平等覚経 (文献) 支謙 (人物) 荘厳経 (文献) 華厳経 (文献) 大無量寿経 (文献) 法然 (人物) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 善導 (人物) 逆修説法 (文献)
  術語   引用四類型概観

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage