INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前久須本 文雄 ( くすもと ふみお, Fumio Kusumoto ) 著 ()
タイトル朱子学禅考
タイトル読みしゅしがくぜんこう
サブタイトル
タイトル(欧文)Zen Approach to Chu-shi 朱熹, Chinese Commentator of the Confucianism
サブタイトル(欧文)
該当ページ116-137(R)
媒体名 禪學研究
媒体名欧文 STUDIES IN ZEN BUDDHISM
通号 54
編者 荻須純道
発行日1964-07-31
発行者花園大學
発行地京都
本文あり
INBUDS IDIB00020974A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  南宋 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 北宋 (時代) 鎌倉時代 (時代) (時代) 日本 (地域) 中国禅宗史 (分野) 禅宗 (分野)
 分野  禅宗 朱子学 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野) (分野) 儒教 (分野) 朱子 (人物) 禅宗 (分野) 華厳思想 (分野) 禅思想 (分野) 仏教学 (分野) 陽明学 (分野)
 人物  朱子 大慧宗杲 仏果圜悟 開善道謙 王陽明 大慧宗杲 (人物) 宗密 (人物) 朱子学 (分野) 朱熹 (人物) 韓愈 (人物) 朱子語類 (文献) 魯迅 (人物) 理気 (術語) 禅宗 (分野) 道元 (人物) 宏智正覚 (人物) 中国禅宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 朱子 (人物) (分野) 栄西 (人物) 開善道謙 (人物) 仏果圜悟 (人物) 王陽明 (人物) 陽明学 (分野) 竹内好 (人物) 陸象山 (人物) 性理学 (術語) 了庵桂悟禅師 (人物)
 文献  朱子語類 朱子文集 稽古録 朱子文集 (文献) 朱子 (人物) 大慧書 (文献) 王陽明 (人物) 老子 (文献) 中庸 (文献) 円覚経 (文献) 勅修百丈清規 (文献) 朱子語類 (文献) 禅教団 (術語) 孟子 (文献) (術語) 宗密 (人物) 科挙 (術語) 伝習録 (文献) 稽古録 (文献) 排仏毀禅 (術語)
 術語  排仏毀禅 稽古録 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage