INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前太田 心海 ( おおた しんかい, Shinkai Ota ) 著 (九州龍谷短期大学学長兼教授)
タイトルShinran on Buddhahood
タイトル読みshinranonbuddhahood
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ387-398(L)
媒体名 九州龍谷短期大学紀要
媒体名欧文 kyūshūryūkokutankidaigakukiyō
通号 39
ISSN 09116583
編者 九州龍谷学会
発行日1993-03-20
発行者九州龍谷短期大学
発行地佐賀
本文
INBUDS IDIB:00020724
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 浄土真宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 親鸞 (人物) 日本仏教 (分野) 蓮如 (人物) 真宗学 (分野) 現代 (時代) 仏教 (分野)
 人物  親鸞 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物)
 文献  教行信証 Mahāyāna Mahā Parinirvāṇa Sūtra 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) Buddhahood (術語)
 術語  Buddhahood Buddha Nature 仏性 一闡提 maṇḍala (術語) Mādhyamika (術語) MahāyānaMahāParinirvāṇaSūtra (文献) BuddhaNature (術語) mahāyāna (術語) Buddhahood (術語) 仏性 (術語) 如来蔵 (術語) 正法眼蔵 (文献) 一闡提 (術語) 涅槃経 (文献) 仏種 (術語) 涅槃 (術語) 法性 (術語) 一乗 (術語) 悉有仏性 (術語) 大乗涅槃経 (文献) 一切衆生悉有仏性 (術語) 一闡提成仏 (術語) 利養 (術語) 三種病人 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage