INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前徳永 大信 ( とくなが だいしん, Daishin Tokunaga ) 著 (九州龍谷短期大学教授)
タイトル『教行信証』信文類と『御文章』
タイトル読みきょうぎょうしんしょうしんもんるいとごぶんしょう
サブタイトル
タイトル(欧文)[KYŌGYŌSHINSHŌ] SHINMONRUI and [GOBUNSHŌ]
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-10(L)
媒体名 九州龍谷短期大学紀要
媒体名欧文 kyūshūryūkokutankidaigakukiyō
通号 42
ISSN 09116583
編者 九州龍谷学会
発行日1996-03-25
発行者九州龍谷短期大学
発行地佐賀
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉・室町時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野)
 分野  日本仏教 浄土真宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 親鸞 (人物) 日本仏教 (分野) 蓮如 (人物) 真宗学 (分野) 現代 (時代) 仏教 (分野)
 人物  親鸞 蓮如 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 存覚 (人物) 御文 (文献) 御文章 (文献) 覚如 (人物) 真宗 (分野)
 文献  教行信証 信巻 御文章 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 涅槃経 (文献) 行巻 (文献) 大経 (文献) 観経疏 (文献) 安楽集 (文献) 化身土巻 (文献) 蓮如 (人物) 御一代聞書 (文献) 蓮如上人御一代記聞書 (文献) 正信偈大意 (文献) 安心決定鈔 (文献)
 術語  信心 念仏往生 念仏 (術語) 親鸞 (人物) 教行信証 (文献) 本願 (術語) 観心 (術語) 名号 (術語) 智慧 (術語) 正像末和讃 (文献) 諸行往生 (術語) 称名往生 (術語) 信心往生 (術語) 選択本願 (術語) 臨終来迎 (術語) 信心正因 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage