INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前日種 譲山 ( ひだね じょうざん, Jozan Hidane ) 著 ()
タイトル話頭の考察
タイトル読みわとうのこうさつ
サブタイトル胡子無鬚
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-20(R)
媒体名 禪學研究
媒体名欧文 ----
通号 28
編者 日種譲山
発行日1938-03-01
発行者禪學研究會
発行地京都
本文あり
INBUDS IDIB00020852A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  中国 (地域) 中国仏教 (分野) (時代) 禅宗 (分野) (時代) 日本 (地域) 中国禅宗 (分野) 禅思想 (分野)
 分野  禅思想 日本仏教 (分野) 道元 (人物) 比較思想 (分野) 現代 (時代) (時代) 宋代 (時代) 鎌倉時代 (時代) 唐代 (時代)
 人物  或庵 達磨 臨済 竜牙 百丈懐海 禅思想 (分野) 達磨 (人物) 達摩 (人物) 慧可 (人物) 禅宗 (分野) 道元 (人物) 慧能 (人物) 聖徳太子 (人物) 仏教学 (分野) 中国禅宗 (分野) 臨済録 (文献) 黄檗 (人物) 馬祖 (人物) 白隠 (人物) 正法眼蔵 (文献) 釈尊 (人物) 玄挺 (人物) 雲居 (人物) 臨済 (人物) 百丈懐海 (人物) 馬祖道一 (人物) 百丈清規 (文献) 百丈 (人物) 潙山霊祐 (人物)
 文献  無門関 馬祖広録 空谷集 虚堂録 碧巌録 (文献) 従容録 (文献) 正法眼蔵 (文献) 臨済録 (文献) 五灯会元 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 道元 (人物) 公案 (術語) 無門関 (文献) 空谷集 (文献) 五灯厳統 (文献) 尚直篇 (文献) 馬祖広録 (文献) 虚堂録 (文献) 青州百問 (文献) 和事始 (文献) 証道歌 (文献) 異部宗輪論 六応録 (文献) 翠巌眉毛の話 (文献) 俗語 (術語) 本朝画史 (文献)
 術語  俗語 生活仏教 祖師西来意 廓然無聖 公案 禅語 (術語) 白話文 (術語) 禅定 (術語) 四料簡 (術語) 印刷 (術語) 聖書 (術語) 虚堂録 (文献) 生活仏教 (術語) 教義仏教 (術語) 威儀 (術語) 三世相 (術語) 干支 (術語) ホトケ (術語) ジェンダー平和運動 (術語) 女性仏教者 (術語) 俗語 (術語) 宋代知識人と禅 (術語) 白雪片々 (術語) 行仏威儀 (術語) 主人公 (術語) 青州布衫 (術語) 廓然無聖 (術語) 発菩提心 (術語) 碧巌録 (文献) 不識 (術語) 禅経験 (術語) 自覚覚他 (術語) 評唱 (術語) 祖師西来意 (術語) 公案 (術語) 正法眼蔵 (文献) 古則 (術語) 黙照禅 (術語) 無門関 (文献) 宏智頌古 (文献) 坐禅 (術語) 看話禅 (術語) (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage