INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前柳田 聖山 ( やなぎだ せいざん, Seizan Yanagida ) 著 ()
タイトル新続灯史の系譜 叙の二
タイトル読みしんぞくとうしのけいふじょの2
サブタイトル
タイトル(欧文)The Genealogy of the Records on the Lamp of the Spiritual Transmission,New continued.(2)
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-70(L)
媒体名 禅学研究
媒体名欧文 STUDIES IN ZEN BUDDHISM
通号 60
編者 藤吉慈海
発行日1981-10-01
発行者花園大学
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00021003A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   禅宗 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野)
  人物   荷沢神会 曹渓慧能 百丈懐海 石頭希遷 臨済義玄 青原行思 南岳懐譲 慧能 (人物) 禅宗 (分野) 馬祖道一 (人物) 宗密 (人物) 浄覚 (人物) (分野) 中国禅宗 (分野) 北宗 (分野) 百丈懐海 (人物) 傅大士 (人物) 金剛般若経五家解 (文献) 祖堂集 (文献) 荷沢神会 (人物) 百丈清規 (文献) 道元 (人物) 百丈 (人物) 潙山霊祐 (人物) 馬祖 (人物) 夢庵和尚節釈肇論 (文献) 慈雲遵式 (人物) 全唐文 (文献) 南岳懐譲 (人物) 神会 (人物) 臨済録 (文献) 入矢義高 (人物) 久松真一 (人物) 朱熹 (人物) 清涼大師澄観 (人物) 黄檗 (人物) 神秀 (人物) 禅宗史研究 (文献) 達磨 (人物) 南嶽懐譲 (人物) 正法眼蔵 (文献) 心性観 (術語) 青原行思 (人物) 僧璨 (人物) 慧可 (人物)
  文献   宝林伝 祖堂集 景徳伝灯録 宋高僧伝 伝法正宗記 六祖壇経 祖堂集 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 六祖壇経 (文献) 聖冑集 (文献) 禅宗 (分野) 伝衣説 (術語) 敦煌本六祖壇経 (文献) 楞伽師資記 (文献) 宋高僧伝 (文献) 宝林伝 (文献) 正法眼蔵 (文献) 臨済録 (文献) 碧巌録 (文献) 五灯会元 (文献) 禅苑清規 (文献) 天聖広灯録 (文献) 仏祖統紀 (文献) 続高僧伝 (文献) 旧唐書 (文献) 賛寧 (人物) 大明高僧伝 (文献) 不空 (人物) 摩訶止観 (文献) 伝法正宗定祖図 (文献) 達摩 (人物) 慧能 (人物) 景徳伝燈録 (文献) 金剛経 (文献) 道元 (人物) 敦煌本 (術語)
  術語   灯史 語録 (術語) 六祖壇経 (文献) 南宋禅 (術語) 宋代禅 (術語) 付法蔵因縁経 (文献) 祖師禅 (術語) 景徳伝灯録 (文献) 無心論 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage