INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前結城 令聞 ( ゆうき れいもん, Reimon Yuki ) 著 (京都女子学園学園長)
タイトル再説「信巻」別撰攷
タイトル読みさいせつしんかんべっせんこう
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ359-368(R)
媒体名 行信 / 親鸞大系
媒体名欧文 ----
通号 8
部編 思想篇
ISBN 4-8318-4600-7
編者 信楽峻麿/武内義範/早島鏡正/松原祐善
発行日1989-01-30
発行者法藏館
発行地京都
本文-
INBUDS IDIB00209221A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  浄土真宗 親鸞 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 蓮如 (人物) 日本 (地域) 真宗学 (分野) 現代 (時代) 仏教 (分野)
 人物  大江淳誠 大原性実 親鸞 存覚 普賢大円 (人物) 灘本愛慈 (人物) 桐渓順忍 (人物) 教行信証 (文献) 曇鸞 (人物) 梅原真隆 (人物) 江戸末期 (時代) 真宗学概論 (文献) 笠原一男 (人物) 玉置韜晃 (人物) 藤原凌雪 (人物) 浄土真宗 (分野) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 善導 (人物) 覚如 (人物) 親鸞 (人物) 蓮如 (人物) 六要鈔 (文献)
 文献  龍谷大学論集 教行信証 礼讃 観経疏 山崎昭見 (人物) 最近の青年思想動向 (文献) 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 法事讃 (文献) 散善義 (文献) 浄土論 (文献) 愚禿鈔 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 化身土文類 (文献) 正信偈 (文献) 安楽集 (文献) 往生礼讃 (文献) 観無量寿経 (文献) 観経 (文献) 教行信証 (文献) 往生要集 (文献)
 術語  信巻 行巻 念仏正信偈 化巻 化巻 (術語) 行巻 (術語) 如来の心 (術語) 本願 (術語) 教行信証化身土末巻の研究 (文献) 施造方便 (術語) 化身土末巻 (術語) 往生論註 (文献) 教行信証信巻 (文献) 信巻 (術語) 聞名 (術語) 大経引文 (術語) 浄土文類聚鈔 (文献) 称名破満釈 (術語) 教行信証 (文献) 行巻の問題点 (術語) 正信念仏偈 (術語) 方便化巻 (術語) 方便 (術語) 清浄願心 (術語) 真実五巻 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage