INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前柴田 泰山 ( しばた たいせん, Taisen Shibata ) 著 (浄土宗総合研究所研究員)
タイトル教学研究Ⅰ
タイトル読みきょうがくけんきゅうⅰ
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ109-111(R)
媒体名 教化研究
媒体名欧文 JOURNAL OF JODO SHU EDIFICATION STUDIES
通号 29
ISSN 0917-2181
編者 浄土宗総合研究所
発行日2018-09-01
発行者浄土宗総合研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00210677A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   浄土宗 日本仏教 (分野) 法然 (人物) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 浄土真宗 (分野) 浄土教 (分野) 仏教史 (分野) 江戸時代 (時代)
  人物   善導 法然 良忠 法然 (人物) 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 道綽 (人物) 曇鸞 (人物) 源信 (人物) 教行信証 (文献) 観経疏 (文献) 浄土宗 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 聖光 (人物) 弁長 (人物) 長西 (人物)
  文献   観経疏 玄義分 序分義 逆修説法 浄土三部経 選択集 善導 (人物) 選択集 (文献) 安楽集 (文献) 往生礼讃 (文献) 観無量寿経 (文献) 観経 (文献) 教行信証 (文献) 往生要集 (文献) 観念法門 (文献) 真身観 (術語) 六字釈 (文献) 吉蔵 (人物) 群疑論 (文献) 散善義 (文献) 東大寺十問答 (文献) 法然 (人物) 選択本願念仏集 (文献) 三部経釈 (文献) 無量寿経 (文献) 無量寿経釈 (文献) 阿弥陀経釈 (文献) 往生論 (文献) 法華経 (文献) 浄土教 (分野) 親鸞 (人物) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 逆修説法 (文献)
  術語   現代語訳 拾遺和語灯録 (文献) 浄土門 (術語) 大智度論 (文献) 無間地獄 (術語) 即身成仏義 (文献) 字相 (術語) 訓読 (術語) 出典 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage