INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前豅 弘信 ( ながたに ひろのぶ, Hironobu Nagatani ) 著 (大谷大学非常勤講師)
タイトル本願の機阿難
タイトル読みほんがんのきあなん
サブタイトル今、汝がために説かん
タイトル(欧文)Ānanda, a Recipient of the Original Vow
サブタイトル(欧文)On Śākyamuni's Words, Now I Shall reveal it to you.
該当ページ22-39
媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 Shinran Kyogaku
通号 64
ISSN 05830567
編者 親鸞教学編集部
発行日1994-08-31
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文あり
INBUDS IDIB00026268A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  浄土真宗 親鸞 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 蓮如 (人物) 日本 (地域) 真宗学 (分野) 現代 (時代) 仏教 (分野)
 人物  親鸞 阿難 提婆提多 釈尊 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 釈尊 (人物) 大迦葉 (人物) 舎利弗 (人物) 仏陀 (人物) アーナンダ (人物) 阿難 (人物) 原始仏教 (分野) インド仏教 (分野) 道元 (人物) 日蓮 (人物) 仏教学 (分野) 初期仏教 (分野) 法華経 (文献)
 文献  教行信証 大無量寿経発起序 智度論 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 智度論 (文献) 中論 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 摩訶止観 (文献) 大乗大義章 (文献) 唯識論 (文献) 倶舎論 (文献) 竜樹 (人物) 翻訳名義集 (文献)
 術語  仏弟子 見仏 真実教 凡小 群萌 仏性 (術語) 教誡 (術語) 輪廻 (術語) 僧伽 (術語) 釈尊 (術語) 対機説法 (術語) 真宗興隆 (術語) 選択本願 (術語) 念仏 (術語) 念仏三昧 (術語) 般舟三昧 (術語) 観仏 (術語) 往生 (術語) 三昧発得 (術語) 観無量寿経 (文献) (術語) 教行信証 (文献) 行証 (術語) 真仮 (術語) 大行 (術語) 無量寿経 (文献) 不虚作住持功徳 (術語) 正定聚 (術語) 末法 (術語) 真実教 (術語) 群萌 (術語) 凡小 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage