INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前曽我 量深 ( そが りょうじん, Ryojin Soga ) 著 (大谷大学名誉教授)
タイトル真宗大綱
タイトル読みしんしゅうたいこう
サブタイトル悲願と智願
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-14
媒体名 親鸞教学
通号 6
編者 親鸞教学編集部
発行日1965-06-25
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文あり
INBUDS IDIB00025777A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
  人物   親鸞 道元 善導 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 真宗学 (分野) 法然 (人物) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 道綽 (人物) 源信 (人物) 観経疏 (文献)
  文献   教行信証 往生礼賛 散善義<観経疏> 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 観念法門 (文献) 教行信証 (文献) 摂大乗論 (文献) 良忠 (人物) いのち (術語) 散善義<観経疏> (文献) 浄住子浄行法門 (文献) 悲願 (術語) 往生礼賛 (文献)
  術語   悲願 智願 至誠心釈 機の三願 法の三願 (術語) 教団 (術語) 散善義<観経疏> (文献) 大乗戒壇 (術語) 第二十願 (術語) 日本的霊性 (文献) 智願 (術語) 転輪聖王説話 (術語) 還相回向 (術語) 至誠心釈 (術語) 悲願 (術語) 具三心義 (文献) 現生護念増上縁義 (術語) 三心理解 (術語) 機の三願 (術語) 行門 (術語) 三一問答 (術語) 三輩段 (術語) 観無量寿経 (文献) 法の三願 (術語) 浄土論 (文献) 真仏土 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage