INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前安田 理深 ( やすだ りじん, Rijin Yasuda ) 著 (大谷大学講師)
タイトル荘厳と廻向(2)
タイトル読みしょうごんとえこうに
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ93-104
媒体名 親鸞教学
通号 14
編者 親鸞教学編集部
発行日1969-06-20
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文あり
INBUDS IDIB00025859A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
 人物  親鸞 天親 曇鸞 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 竜樹 (人物) 龍樹 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 天親 (人物)
 文献  教行信証 浄土論 大無量寿経 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 往生論註 (文献) 曇鸞 (人物) 無量寿経 (文献) 論註 (文献) 安楽集 (文献) 観無量寿経 (文献) 浄土論 (文献) 法華経 (文献)
 術語  願心 荘厳 回向 浄土 宗教心 荘厳 (術語) 回向 (術語) 抑止文 (術語) 大行 (術語) 功徳 (術語) 大信 (術語) 三心一心問答 (術語) 称名 (術語) 願心 (術語) 光明 (術語) 方便 (術語) 浄土 (術語) vyūha (術語) (術語) 外陣 (術語) 教行信証 (文献) 往相 (術語) 還相 (術語) 無量寿経 (文献) 還相回向 (術語) 大悲 (術語) 本願 (術語) 念仏 (術語) 阿弥陀仏 (術語) 往生 (術語) 聖道 (術語) 指方立相 (術語) 極楽 (術語) 精神の物質化 (術語) 仏教教育学 (分野) 実践の場 (術語) 宗教教育批判論議 (術語) 畏敬の念 (術語) 無限 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage