INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前村山 正俊 ( むらやま しょうしゅん, Shoshun Murayama ) 著 ()
タイトル大疏末釈の一考察(三)
タイトル読みだいしょまっしゃくのいちこうさつ3
サブタイトル特に三劫段について
タイトル(欧文)The study of notes on the Daisho
サブタイトル(欧文)part 3
該当ページ35-68(R)
媒体名 智山学報
媒体名欧文 THE CHISAN GAKUHO JOURNAL OF CHISAN STUDIES
通号 45
31
ISSN ----
ISBN ----
編者 大正大学真言学智山研究室
発行日1982-03-31
発行者智山勧学会
発行地東京
本文あり
INBUDS IDIB00142152A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   仏教学 現代 (時代) 日本 (地域) インド (地域) インド学 (分野) 中国 (地域) 宗教学 (分野) 道元禅師 (人物) チベット (地域)
  人物   済暹 頼瑜 杲宝 宥快 曇寂 空海 (人物) 真言宗 (分野) 覚鑁 (人物) 安然 (人物) 教尋 (人物) 真言密教 (分野) 真済 (人物) 頼瑜 (人物) 密教 (分野) 密教学 (分野) 道範 (人物) 杲宝 (人物) 聖憲 (人物) 頼宝 (人物) 賢宝 (人物) 虎関師錬 (人物) 宗叡 (人物) 弘法大師 (人物) 長覚 (人物) 慧光 (人物) 法性 (人物) 円仁 (人物) 法住 (人物) 妙瑞 (人物) 宥快 (人物) 金剛頂経 (文献) 悉曇学 (分野)
  文献   大日経疏 大日経住心品疏私記 大日経疏指心鈔 大日経疏抄 大日経疏鈔 大日経住心品疏私記 大日経 (文献) 大日経義釈 (文献) 大日経広釈 (文献) 金剛頂経 (文献) 即身成仏義 (文献) 十住心論 (文献) 大智度論 (文献) 空海 (人物) 二教論懸鏡抄 (文献) 菩提心論私鈔 (文献) 大日経疏愚草 (文献) 弘道 (人物) 証真 (人物) 信証 (人物) 静遍 (人物) 金剛界沙汰 (文献) 大疏第三重 (文献) 大日経疏遍明鈔 (文献) 大日経教主本地加持分別 (文献) 両部曼荼羅対弁抄 (文献) 杲宝私抄 (文献) 弁顕密二教論手鏡鈔 (文献) 観賢 (人物) 釈摩訶衍論鈔 (文献) 宗義決択集 (文献) 拾因文集 (文献) 大日経指帰 (文献) 大日経疏 (文献) 五大明王義概説 (文献) 開心抄 (文献)
  術語   第三劫解釈 大疏末釈

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage