INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前佐々木 義英 ( ささき ぎえい, Giei Sasaki ) 著 (龍谷大学)
タイトル垂名示形論
タイトル読みすいみょうじぎょうろん
サブタイトル
タイトル(欧文)The Notification of the Dharma through the Name
サブタイトル(欧文)
該当ページ34-47(R)
媒体名 眞宗硏究:眞宗連合學會硏究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 36
ISSN 0288-0911
編者 真宗連合学会
発行日1992-01-30
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00217203A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  時代   鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
  分野   浄土真宗 親鸞 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 蓮如 (人物) 日本 (地域) 真宗学 (分野) 現代 (時代) 仏教 (分野)
  文献   一念多念文意 浄土論註 玄義門 唯心鈔文意 唯信鈔文意 (文献) 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 尊号真像銘文 (文献) 末灯鈔 (文献) 歎異抄 (文献) 正像末和讃 (文献) 往生論註 (文献) 曇鸞 (人物) 浄土論 (文献) 無量寿経 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 安楽集 (文献) 一念多念文意 (文献) 縁起 (術語) 化身土巻 (文献) 慈悲 (術語) 浄土和讃 (文献)
  術語   垂名示形 法蔵菩薩 真如法性 方便法身 衆生 (術語) 方便法身 (術語) 唯信鈔文意 (文献) 阿頼耶識 (術語) 教行信証 (文献) 阿弥陀仏 (術語) 本願 (術語) 四十八願 (術語) 本願成就 (術語) 三願転入 (術語) 曽我量深 (人物) 酬報 (術語) 浄土折衡篇 (文献) 化身土 (術語) 口称念仏 (術語) 浄菩提心 (術語) 聖道二門 (術語) 環相 (術語) 法性法身 (術語) 浄土 (術語) 教相十八通 (文献) 袖日記 (文献) 親鸞 (人物) 聖道門 (術語) 三帖和讃観海篇 (文献) 救済 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage