INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前楠 淳證 ( くすのき じゅんしょう , Junsho Kusunoki ) 著 (龍谷大学文学部教授/龍谷大学アジア仏教文化研究センター長)
タイトル法相論義と仏道
タイトル読みほっそうろんぎとぶつどう
サブタイトル
タイトル(欧文)Doctrinal Debate of Hossō and the Path of the Buddha
サブタイトル(欧文)Synthesis of Those without Buddha Gotra as Seen in the Jyō yuishikiron dō gaku shō
該当ページ5-32(R)
媒体名 日本仏教と論義 / 龍谷大学アジア仏教文化研究叢書
通号 13
ISBN 978-4-8318-6380-5
編者 楠淳證・野呂靖・亀山隆彦
発行日2020-02-28
発行者法蔵館
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00214642A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安時代 鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野)
 分野  法相宗 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 徳一 (人物) 日本 (地域) 唯識 (分野) 貞慶 (人物) 天台宗 (分野) 円測 (人物)
 人物  良算 貞慶 貞慶 (人物) 法相宗 (分野) 興玄 (人物) 唯識論同学鈔 (文献) 良遍 (人物) 日本仏教 (分野) 変旧抄 (文献) 仏教学 (分野) 法然 (人物) 良算 (人物) 明恵 (人物) 高弁 (人物) 蔵俊 (人物)
 文献  仏性論 成唯識論同学鈔 宝性論 (文献) 無上依経 (文献) 勝鬘経 (文献) 摂大乗論 (文献) 如来蔵経 (文献) 三無性論 (文献) 仏性 (術語) 成唯識論 (文献) 成唯識論本文抄 (文献) 蔵俊 (人物) 十四門義 (文献) 成唯識論述記 (文献) 愚草 (文献) 三性真如 (術語) 心清浄故 (文献)
 術語  法相論義 五姓各別説 無種姓 大悲闡提 無性闡提 論義 (術語) 成唯識論同学鈔 (文献) 捨置答 (術語) 種姓 (術語) 不定種姓 (術語) 成唯識論 (文献) 五教十宗判 (術語) 部行独覚 (術語) 理行二仏性説 (術語) 三論 (術語) 三一不相違説 (術語) 大乗五姓玄論 (文献) 種姓改転 (術語) 無涅槃法 (術語) 不定姓 (術語) 菩薩種性 (術語) 地獄 (術語) 菩薩行 (術語) 地蔵菩薩 (術語) 救済 (術語) 唯識論同学鈔 (文献) 自己実現 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage