INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前加藤 弘孝 ( かとう ひろたか, Hirotaka Kato ) 著 (知恩院浄土宗学研究所研究助手)
タイトル『念仏鏡』の撰述背景について
タイトル読みねんぶつきょうのせんじゅつはいけいについて
サブタイトル唐中期における善導観の変遷に着眼して
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ91-92(R)
媒体名 浄土宗学研究
媒体名欧文 Studies in Jodoshu Buddhism
通号 43
ISSN 1342-5374
編者 藤堂俊英
発行日2017-03-31
発行者知恩院浄土宗学研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00220415A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  唐代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  中国仏教 浄土教 三階教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 日本 (地域) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 信行 (人物) 懐感 (人物) 仏教 (分野) 矢吹慶輝 (人物) 6-7世紀 (時代)
 人物  法照 善導 少康 信行 金剛法師 善導 (人物) 浄土教 (分野) 円仁 (人物) 親鸞 (人物) 慧日 (人物) 慈愍 (人物) 延寿 (人物) 最澄 (人物) 法然 (人物) 道綽 (人物) 曇鸞 (人物) 源信 (人物) 教行信証 (文献) 観経疏 (文献) 法照 (人物) 懐感 (人物) 女諗 (人物) 文燄 (人物) 迦才 (人物) 恵信尼文書 (文献) 三階教 (分野) 中国仏教 (分野) 対根起行法 (文献) 群疑論 (文献) 慧思 (人物) 法蔵 (人物)
 文献  念仏鏡 浄土五会念仏誦経観行儀 西方要決 (文献) 観心論 (文献) 浄土十疑論 (文献) 帝王年代録 (文献) 五会念仏略法事儀讃 (文献) 法事讃 (文献) 郡疑論 (文献) 称名念仏 (術語) 浄土五会念仏略法事儀讃 (文献) 法照 (人物) 西方浄土讃文 (文献) 慧日 (人物) 慈悲集 (文献) 五会念仏 (術語) 五会念仏広法事儀讃 (文献)
 術語  代受苦思想 真実語思想 布施行 臓器移植 (術語) 捨身 (術語) 三聚浄戒 (術語) 菩薩道 (術語) 薩埵太子 (術語) 福田思想 (術語) 焼身 (術語) 脳死身体 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage