INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前吉田 譲 ( よしだ ゆずる, Yuzuru Yoshida ) 著 (佛光寺派)
タイトル宗祖の『涅槃経』依用の態度
タイトル読みしゅうそのねはんぎょうえようのたいど
サブタイトル源信の『一乗要決』と比して
タイトル(欧文)On the Acceptance of Nirvāṇa-Sūtra in Shinran's Thought
サブタイトル(欧文)
該当ページ51-66(R)
媒体名 眞宗研究:眞宗連合學會研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 43
ISSN 0288-0911
編者 真宗連合学会
発行日1999-01-30
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00220977A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
  人物   親鸞 源信 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 往生要集 (文献) 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 永観 (人物)
  文献   教行信証 涅槃経 一乗要決 法華経 大経 六要鈔 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 法華経 (文献) 教行信証 (文献) 華厳経 (文献) 正法眼蔵 (文献) 大智度論 (文献) 維摩経 (文献) 仏性 (術語) 往生要集 (文献) 源信 (人物) 涅槃経 (文献) 一乗仏性究竟論 (文献) 顕謗法鈔 (文献) 日蓮 (人物) インド仏教 (分野) 大乗仏教 (分野) 般若経 (文献) 観経 (文献) 本典 (文献) 口伝鈔 (文献) 存覚 (人物) 往生論註 (文献) 破邪顕正抄 (文献) 愚禿鈔 (文献) 顕名鈔 (文献)
  術語   一三権実論争 不定説法 二乗作仏 法宝の三番仏性 仏性論 久遠実成 (術語) 法華経 (文献) 三乗 (術語) 十大弟子 (術語) 仏乗 (術語) 正因 (術語) 開示悟入 (術語) 久遠実成の本仏 (術語) 仏性 (術語) 救済 (術語) 如来蔵 (術語) 三心一心 (術語) 源信 (人物) 瑜伽論 (術語) インド仏教 (分野) 二空見不見論 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage