INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前坪井 剛 ( つぼい ごう, Go Tsuboi ) 著 (知恩院浄土宗学研究所嘱託研究員)
タイトル「知恩講私記」の再検討
タイトル読みちおんこうしきのさいけんとう
サブタイトル講式としての構成・対象・場
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ98-99(R)
媒体名 浄土宗学研究
媒体名欧文 Studies in Jodoshu Buddhism
通号 45
ISSN 1342-5374
編者 藤堂俊英
発行日2019-03-31
発行者知恩院浄土宗学研究所
発行地京都
本文-
INBUDS IDIB00221076A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 浄土宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 法然 (人物) 仏教史 (分野) 江戸時代 (時代)
  人物   法然 隆寛 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 法然 (人物) 証空 (人物) 聖覚 (人物) 幸西 (人物)
  文献   知恩講私記 親鸞聖人伝絵 往生講式 法然上人伝記 (文献) 別時念仏講私記 (文献) 法然 (人物) 道綽 (人物) 玉葉 (文献) 登叡 (術語) 臨終記 (文献) 大玄 (人物) 尊長 (人物) 御絵伝 (文献) 改邪鈔 (文献) 異義 (術語) 性信 (人物) 御伝鈔 (文献) 覚如 (人物) 太子堂 (術語) 往生要集 (文献) 決定往生集 (文献) 往生捨因 (文献) 念仏 (術語) 往生拾因 (文献) 夢記 (文献) 自筆鈔 (文献) 三時念仏観門式 (文献)
  術語   講式 嘉禄の法難 祖師讃歎講式 権者 声明 (術語) 観門式 (術語) 地蔵菩薩講式顕秘鈔 (文献) 観音講式 (文献) 四座講式 (文献) 伽陀 (術語) 別時念仏 (術語) 往生講 (術語) 唯信鈔 (文献) 念仏停止 (術語) 興福寺奏状 (文献) 専修念仏者 (術語) 専修念仏運動 (術語) 明禅 (人物) 女犯 (術語) 奇異 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage