INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前上田 見宥 ( うえだ けんゆう, Kenyu Ueda ) 著 (講師)
タイトル『五重相伝の基本と実践』
タイトル読みごじゅうそうでんのきほんとじっせん
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ108-140(R)
媒体名 教化研究
媒体名欧文 JOURNAL OF JODO SHU EDIFICATION STUDIES (KYŌKA KENKYŪ)
通号 13
ISSN 0917-2181
編者 浄土宗総合研究所
発行日2002-07-15
発行者浄土宗総合研究所
発行地東京
本文あり
INBUDS IDIB00216964A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   浄土宗 日本仏教 (分野) 法然 (人物) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 浄土真宗 (分野) 浄土教 (分野) 江戸時代 (時代) 仏教史 (分野)
  人物   宗祖 聖冏上人 善導 法然上人 真宗 (分野) 蓮如 (人物) 本典 (文献) 聖徳太子 (人物) 往生論註 (文献) 親鸞 (人物) 石泉 (人物) 末灯鈔 (文献) 大玄 (人物) 日本浄土宗 (分野) 法然 (人物) 浄土教 (分野) 道綽 (人物) 曇鸞 (人物) 源信 (人物) 教行信証 (文献) 観経疏 (文献) 浄土宗 (分野) 日本浄土教 (分野) 選択集 (文献) 浄土学 (分野) 日本仏教 (分野) 善導 (人物)
  文献   結縁五重相伝 浄土傳燈輯要 選択集 往生伝 教行信証 (文献) 法然 (人物) 親鸞 (人物) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 善導 (人物) 逆修説法 (文献) 日本往生極楽記 (文献) 続本朝往生伝 (文献) 岌州伝 (文献) 上杉年譜 (文献) 日本仏教 (分野) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野)
  術語   五重相伝 伝灯仏子 布教師 奥図 円頓戒 (術語) 救済力 (術語) 結帰一行三昧 (術語) 機法一体 (術語) 往生伝 (術語) 愚禿 (術語) 経済倫理 (術語) 関東十八檀林 (術語) 曹洞宗 (分野) 四国霊場 (術語) 阿弥陀仏 (術語) 曹洞宗別院 (術語) 知識偏重 (術語) 日本仏教 (分野) 高野山大師教会 (術語) 開教師 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage